Запетайката

 • Други имена
 • Дължина
  25 m.
 • Дълбочина
  22 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  315 m.
 • Ерозионен базис
  10 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  № 4738 З А П Е Т А ѝ К А Т А

  мах. Лозето общ. Гложене, Ловешка област

  Описание на достъпа

  Пропастта се намира на южния склон на Гарванишкия масив между мах. Лозето и мах. Каменна могила (левия геогр. бряг на р. Вит), приблизително срещу мах. Асен. Входът е разположен на около 10 м денивелация над старата речна тераса в нискостеблена гора от бук и габър, върху каменна плоча без характерни особености. Формата му наподобява ключалка с размери приблиз. 0, 7 Х 0, 5 м и води отвесно надолу, като бързо се разширява. Пропастта е открита през есента на 2002 г. по сведения от местен човек. До пропастта се достига откъм мах. Каменна могила по почвен път – изоставеното ж. п. трасе Зл. Панега – Тетевен, следящо левия склон на долината на р. Вит, по посока ЮЗ към мах. Лозето, като разстоянието от мах. Каменна могила е около 1200 м. На 30 м след подминаването на устието на странично дере се навлиза в гората нагоре по склона и се търси входът на около 10 м денивелация над пътя. Възможно е по черния път дотук да се достигне с лека кола. Входът е маркиран с номера на пещерата.

  Засечени азимути: 1. от входа на пропастта към опорния ел. стълб 110kV на левия бряг на р. Вит, малко под мах. Асен: 80ё 2. от входа на пропастта към училището в мах. Асен: 160ё

  Геоморфоложко описание

  Пропастта представлява вертикална диаклаза с приблизително направление NE-SW. Дъното ѝ е с наклон по посока NЕ и е покрито с каменни отломки. На различни нива на отвеса има площадки от заклещени камъни. В долната част на отвеса стените са натечени с калцитна кора, а ширината между тях е от 0, 6 м до 1, 5 м. Забелязано е наличие на троглобионтна фауна по стените.

  Техническо описание

  P21 27 м Подвеждащ парапет на дърво Осн. закрепване изнесено с примка от дърво до нач. на отвеса Протектори на три места Необходим инвентар: въже: 27 м; 1 – 2 телени примки; 3 протектора.

  Най-ниската точка на пропастта се достига като въжето се спуска максимално

  „надясно“ – посока NE.

  Има опасност от падащи камъни! Пропастта не е екипирана за единично въже!

  љ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Џ “БФС 4738 ОД, ГМО, ТО Описание на достъпа, геоморф. описание, техн. описание “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Пещера: ЗАПЕТАЙКАТА “Класиф.№ “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Синоними: “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Селище: мах. Лозето “Общ. Гложене “Обл. Ловешка “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Съставил: Иво Тачев “П. К. „Искър“ “Град: София “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„” “Експедиция: „МОЕРПА“ “Подпис: “ Лист № “Вс. листа“ “Дата: 28. 04. 2003 г. “ “ 1 “ 1 “ Ђ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„™ Формат А4

  Описание на достъпа

  № 4738 З А П Е Т А ѝ К А Т А

  мах. Лозето общ. Гложене, Ловешка област

  Описание на достъпа

  Пропастта се намира на южния склон на Гарванишкия масив между мах. Лозето и мах. Каменна могила (левия геогр. бряг на р. Вит), приблизително срещу мах. Асен. Входът е разположен на около 10 м денивелация над старата речна тераса в нискостеблена гора от бук и габър, върху каменна плоча без характерни особености. Формата му наподобява ключалка с размери приблиз. 0, 7 Х 0, 5 м и води отвесно надолу, като бързо се разширява. Пропастта е открита през есента на 2002 г. по сведения от местен човек. До пропастта се достига откъм мах. Каменна могила по почвен път – изоставеното ж. п. трасе Зл. Панега – Тетевен, следящо левия склон на долината на р. Вит, по посока ЮЗ към мах. Лозето, като разстоянието от мах. Каменна могила е около 1200 м. На 30 м след подминаването на устието на странично дере се навлиза в гората нагоре по склона и се търси входът на около 10 м денивелация над пътя. Възможно е по черния път дотук да се достигне с лека кола. Входът е маркиран с номера на пещерата.

  Засечени азимути: 1. от входа на пропастта към опорния ел. стълб 110kV на левия бряг на р. Вит, малко под мах. Асен: 80ё 2. от входа на пропастта към училището в мах. Асен: 160ё

  Геоморфоложко описание

  Пропастта представлява вертикална диаклаза с приблизително направление NE-SW. Дъното ѝ е с наклон по посока NЕ и е покрито с каменни отломки. На различни нива на отвеса има площадки от заклещени камъни. В долната част на отвеса стените са натечени с калцитна кора, а ширината между тях е от 0, 6 м до 1, 5 м. Забелязано е наличие на троглобионтна фауна по стените.

  Техническо описание

  P21 27 м Подвеждащ парапет на дърво Осн. закрепване изнесено с примка от дърво до нач. на отвеса Протектори на три места Необходим инвентар: въже: 27 м; 1 – 2 телени примки; 3 протектора.

  Най-ниската точка на пропастта се достига като въжето се спуска максимално

  „надясно“ – посока NE.

  Има опасност от падащи камъни! Пропастта не е екипирана за единично въже!

  љ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Џ “БФС 4738 ОД, ГМО, ТО Описание на достъпа, геоморф. описание, техн. описание “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Пещера: ЗАПЕТАЙКАТА “Класиф.№ “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Синоними: “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Селище: мах. Лозето “Общ. Гложене “Обл. Ловешка “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Съставил: Иво Тачев “П. К. „Искър“ “Град: София “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„” “Експедиция: „МОЕРПА“ “Подпис: “ Лист № “Вс. листа“ “Дата: 28. 04. 2003 г. “ “ 1 “ 1 “ Ђ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„™ Формат А4

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: !! Опасност от падащи камъни !1

  Техническо описание

  № 4738 З А П Е Т А ѝ К А Т А

  мах. Лозето общ. Гложене, Ловешка област

  Описание на достъпа

  Пропастта се намира на южния склон на Гарванишкия масив между мах. Лозето и мах. Каменна могила (левия геогр. бряг на р. Вит), приблизително срещу мах. Асен. Входът е разположен на около 10 м денивелация над старата речна тераса в нискостеблена гора от бук и габър, върху каменна плоча без характерни особености. Формата му наподобява ключалка с размери приблиз. 0, 7 Х 0, 5 м и води отвесно надолу, като бързо се разширява. Пропастта е открита през есента на 2002 г. по сведения от местен човек. До пропастта се достига откъм мах. Каменна могила по почвен път – изоставеното ж. п. трасе Зл. Панега – Тетевен, следящо левия склон на долината на р. Вит, по посока ЮЗ към мах. Лозето, като разстоянието от мах. Каменна могила е около 1200 м. На 30 м след подминаването на устието на странично дере се навлиза в гората нагоре по склона и се търси входът на около 10 м денивелация над пътя. Възможно е по черния път дотук да се достигне с лека кола. Входът е маркиран с номера на пещерата.

  Засечени азимути: 1. от входа на пропастта към опорния ел. стълб 110kV на левия бряг на р. Вит, малко под мах. Асен: 80ё 2. от входа на пропастта към училището в мах. Асен: 160ё

  Геоморфоложко описание

  Пропастта представлява вертикална диаклаза с приблизително направление NE-SW. Дъното ѝ е с наклон по посока NЕ и е покрито с каменни отломки. На различни нива на отвеса има площадки от заклещени камъни. В долната част на отвеса стените са натечени с калцитна кора, а ширината между тях е от 0, 6 м до 1, 5 м. Забелязано е наличие на троглобионтна фауна по стените.

  Техническо описание

  P21 27 м Подвеждащ парапет на дърво Осн. закрепване изнесено с примка от дърво до нач. на отвеса Протектори на три места Необходим инвентар: въже: 27 м; 1 – 2 телени примки; 3 протектора.

  Най-ниската точка на пропастта се достига като въжето се спуска максимално

  „надясно“ – посока NE.

  Има опасност от падащи камъни! Пропастта не е екипирана за единично въже!

  љ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Џ “БФС 4738 ОД, ГМО, ТО Описание на достъпа, геоморф. описание, техн. описание “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Пещера: ЗАПЕТАЙКАТА “Класиф.№ “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Синоними: “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Селище: мах. Лозето “Общ. Гложене “Обл. Ловешка “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Съставил: Иво Тачев “П. К. „Искър“ “Град: София “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„” “Експедиция: „МОЕРПА“ “Подпис: “ Лист № “Вс. листа“ “Дата: 28. 04. 2003 г. “ “ 1 “ 1 “ Ђ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„™ Формат А4

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата