Задъненка

 • Други имена
  Пещера № 17 "Задънка"
 • Дължина
  1150 m.
 • Дълбочина
  25 m.
 • Положителна денивелация
  28 m.
 • Надморска височина
  170 m.
 • Ерозионен базис
  43 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: да
  Троглофили: да
  Троглобионти: да
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Установени са 19 вида пещ.фауна от които три са троглобионтни
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Изход Потребител: Здравко Илиев

  Задъненка | № 17 Идентификация

  В А Ж Н О:

  Пещерите с № над 9000 са известни, но не са картотекирани – липсва карта, описание и/или други данни

  За въпрос, добавяне или промяна на данни или нещо друго…

  Към Говорилнята…

  GPS координати – в градуси, минути, секунди и стотни

  Датум WGS84

  Картите са в Картотеката – подредени по райони.

  Правила за пълен достъп ТУК…

  Любопитна статистика ТУК…

  БФСп № 2521

  № район и пещера

  206562 Район и област Каменополско-Карлуковски район, Старопланинска област Местоположение Местност Задънен дол Махала / квартал
  Населено място с. Карлуково Код на ЕКАТТЕ 36511 Община Луковит Област Ловешка област G P S 2404083343103414 – WGS84 Достъпност Статус Няма данни Категория Няма данни Достъп Няма данни Защитена от
  Характеристики Вид Пропастна пещера Влажност Суха , Водна Разклоненост Многоетажна , Разклонена Други Скала – Варовик, Диаклазна , Образувания Данни Обща дължина 1150м Денивелация (- , +) 26м (-22м, 4м) Площ, Обем, НМВ Няма данни, Няма данни, 194м Карта
  Картирали Веселин Мустаков, Кирил Данаилов Експедиция Клубна експедиция Клуб „Хеликтит“ („Иван Вазов“) София Година 1982 Мащаб 1: 500 Прекартирали
  Последна карта 1982г.

  История на откриването Изследвана при курс по пещерно дело през 1982г. Сифона преминат от К. Георгиев през 1988г. По-късно в пещерата са открити още 350м галерии, от които са картирана само 150м. Актуалната карта е направена от “Хеликит” след 1988г. Не е завършено докрай и проучването на горния етаж. Открити находки от халколит.

  Местонахождение Намира се при с. Карлуково, в края на Задънен дол, на ръба до отвеса, в маастрихтски варовик. Височина над МЕБ 43м..

  Описание на пещерата Навътре, в източна посока, следва средно висока (3м) и широка 4-4. 5м галерия. В тази начална част ясно личат някогашните морфологични нива. На 50 метра в ляво се отклонява 24-метрова галерия. След още 60 метра следва скален праг (+1), където галерията рязко се снижава до височина 1-0. 8м и продължава с тази височина почти по целия си ход до края на пещерата. На 160-180м от входа 24-метрова пропаст дава достъп до долен етаж с поток, който извира от единия край на галерията и се губи в сифон в края й. ВНИМАНИЕ, НА ДЪНОТО НА ПРОПАСТТА Е КОНСТАТИРАНО НАЛИЧИЕ НА СО 2! Основната галерия продължава в обичийния си вид – с резки смени на посоката и ниската си конфигурация, като на 50 метра от разклонението, в зависимост от сезона, има поредица от кални, недълбоки локви, през които преминаването е особено неприятно. След още 50 метра навътре галерията отново тръгва на юг и попада в малко уширение, където се намира единственото красиво образувание – малка калцитна драперийка. Нови 50м и поредния завой на изток водят до единствената по-голяма зала в пещерата. В ляво горе, след предоляването на 3-метров праг, попадаме в по-високо разположена галерия. След около още 100м неприятно проникване голям камък прегражда галерията. Основната галерия продължава най-напред в южна, а после с югозападна посока и след около 80 метра завършва със сифон с дължина 2м, преминат през 1988г от К. Георгиев. Основната галерия е периодично влажна, долният етаж е воден. Пещерата е бедна откъм вторични образувания. ВТОРО ОПИСАНИЕ: „Тя е много по-ниско и се намира по десния бряг на долината. Преди да се достигне входът й, трябва да се мине през тясна къса и ниска галерия. После изведнаж ще се озовете на скален праг, а 17-18м по-ниско едва се вижда езерото на дъното на гигантския котел. В началото си Задъненка е висока и достъпна почти до появата на първото кално езерце. В ляво от него започва мрачна галерия, покрита с чакъл и завършваща с 18-метрова тясна пропаст. Долу може да се стигне до водно огледало. Със снишаването на пещерата от първото езерце тя става тясна. Трябва да се пълзи по меката глина. Така продължава почти 1, 000 метра, като 200 метра преди края трябва да се преодолее триметрова отрицателно разположена стена. Крайните части завършват с почти вертикални цепки, което показва, че оттук трябва да се спускат водите на някоя от пропастите в района. Но коя? Отначало се мислеше, че тук нахлуват калните води на Банковица. Няколко случая показаха, че това не е така. Колко много има още да се работи в този чудноват карстов район! От заличката с отрицателната стена има в дясно и едно отклонение, пълно с метър дебела глина и завършващо с кално, опасно езерце. Какво има по-нататък, не е изследвано.“ (Петър Трантеев 1966г)

  Екипиране за ТЕВ Пропастта се екипира с 30м въже, като началните закрепвания се правят с примки на характерни места, а 2м по-надолу в отвеса се прави прехвърляне на „Спит“. Проникването е наприятно поради особено тесния профил на отвеса.

  Обратно в списъка

  Copyleft 2006 by SPELEOMANIA – Data by HINKO

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 2
  Специфични особености: Едноетажна, разклонена с 2 входа

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата