Язовеца

 • Други имена
 • Дължина
  11 m.
 • Дълбочина
  7 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1986
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Язовеца –

  с. Кипилово *Община Котел –

  Сливенска област –

  Местност: Момата –

  Котленски карстов район № 217 –

  Старопланинска област –

  G P S – E – N – WGS84

  Рег.№ 2639 /2371?стар/ *Код № 217095 –

  Дължина 11м. *Денивелация -8м.

  История на откриването:

  Изследвана и картотекирана 1986г. от А. Недялкова и Зл. Стоименов – СК*Протей*гр. Сливен.

  Местонахождение:

  На левия бряг на Боаз дере в местността „Момата“. Развита в мастрихтски варовици, изграждащи слабо наклоненото /5-30*/ южно бедро на Котленската антиклинала.

  Описание на пещерата:

  Диаклазна, неразклонена, суха пропаст без образувания. Входен отвес 7м. Не е екипирана за ТЕВ.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Не е екипирана за ТЕВ

  Карта

 • Картировач(и)
  А. Недялкова и Зл. Стоименов ПК "Протей" Сливен
 • Дата
  1986