Ярката

 • Други имена
  Ярково; Ярковица
 • Дължина
  38 m.
 • Дълбочина
  17 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1975
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Характеристики Вид Пропастна пещера Влажност Влажна Разклоненост Едноетажна, Разклонена , Проходна Други Скала – Варовик мраморизиран, Диаклазна , Образувания , ПОНОРНА Данни Обща дължина 22м Денивелация (- , +) 15м (-15м, 0м) Площ, Обем, НМВ Няма данни, Няма данни, 296м Карта
  Картирали Георги Антонов, Тошка Абрашева Експедиция Клубна експедиция Клуб „Академик“ София Година 1975 Мащаб 1: 100 Прекартирали
  Последна карта 1975г.

  История на откриването Картирана на от Георги Антонов и Тошка Абрашева от „Академик“ София на 18/07/1975г на експедиция „Странджа 75“.

  Местонахождение Намира се на 3км североиточно (в дясно) от шосето за Бургас в местността Ярково, до сметохранилището на гр. Малко Търново, на 20м от високата круша, господстваща над околността. Развита в юрски мраморизирани варовици.

  Описание на пещерата Входът представлява вертикална пропаст с размери (по хоризантала) 3х2. 4м. На дълбочина 5м пропастта се разделя от тънка стеничка на два ръкава. Единият завършва със срутище на дълбочина 10м. На 2м над дъното му започва тесен комин, покрит с коралити и дендрити, който се свързва чрез малко прозорче с общата пропаст. Другата страна на пропастта е особено богата на оцветени в бяло, жълто и червено образувания: сталактити (луковични, конусовидви, мечовидни, цевични и др.), сталагмити, сталактони, повлеци, скални ребра, синтрови драперии и др. Там, на дълбочина 5м, пропастта е преградена от скален мост и голям паднал блок. Проникването продължава между станичката, разделяща двата ръкава на пропастта и скалния мост, след което се достига до малка низходяща галерия, бедна на образувания, чийто край е най-дълбоката точка на пещерата с денивелация 15м.

  (Георги Антонов)

  Екипиране за ТЕВ За проникване е достатъчна 10м стълба, но трябва да се внимава за падащи камъни. Не е екипирана за ТЕВ.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Екипирана ТЕВ. Входен отвес 7 м.

  Карта

 • Картировач(и)
  Георги Антонов, Тошка Абрашева СПК "Академик" София
 • Дата
  1975-07-18