Янина чука

 • Други имена
  Мали Типчен,Янин зубер -
 • Дължина
  31 m.
 • Дълбочина
  7 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  30 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Янина чука с. Превала обл. Монтана рег.№1260 25. 05. 2010 Местоположение и достъп: Намира се в местността Типченски венец, на южния склон на вр. Типчен. От разклона на коларския път над пещерата „Врелото“ се продължава по лявото отклонение. В дясно на 250 м успоредно на пътя е Типченски венец. Върви се все по пътя и след 2 км се достига до рядка горичка и поляна, където е необходимо да се търси входа на пещерата.

  Описание: Входа не се вижда от пътя, въпреки че той минава много близо до пещерата и в дясно от нея. Намира се сравнително трудно. За ориентир може да се използва вр. Типчен-азимута към него е 4 (градуса). Формата му е овална с размери: широчина 2, 60 м и височина 0, 80 м. Гледа на север. От входа започва низходяща, неразклонена галерия, която завършва с голяма зала. Липсват образувания. Времето за проникване е 10 мин.

  История на проучването: Пещерата е картирана от ПК „Академик“-гр. София през м. март 1982г. Прекартирана от ПК „Пъстринец“-гр. Монтана през 1989г.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: низходяща,неразклонена