Ямката

 • Други имена
  Пропаст № 2
 • Дължина
  20 m.
 • Дълбочина
  12 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  615 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Ямката | *Ямките 2, *Пропаст № 2 –

  с. Източник *Община Габрово *Габровска област –

  Местност: Ямките –

  Стражанско-Дебелдялски карстов район № 414 –

  Старопланинска област –

  G P S – E-N – WGS84 –

  Рег.№ 171 *Код № 214007 *НМВ 615 м.

  Обща дължина 20м. *Денивелация -12м.

  Картирана на 10/12/1973г. от Димитър Димитров и Г. Узунов от ПК „Орловец“ гр. Габрово

  Местонахождение:

  Намира се на 510м източно от с. Източник и на 200м южно от пътя Боженци-Жълтеш в първия от системата въртопи и валози. Развита в апт-ургонски варовици. Височина над МЕБ 40м.

  Описание на пещерата:

  Дъното на 4м отвес е обкръжено с хоризонтални и вертикални пукнатини, в една от които се излиза в малък комин. В почти източна посока се излиза в заличка с диаметър около 5м. В ляво остава втория отвор на пропастта, свързан с повърхността с малък отвор. От него е ясно, че формата е в процес на разрушаване. Пукнатината в дясно постепенно се затваря. Продължението на пропаста е по вертикална пукнатина с азимут 20 градуса. След 2м праг по слабо наклонен под може да се открие в ляво на галерията малък извор. При първото проникване дебита на водата беше значително повече и тя изчезваше в сифона на 1м по-ниско в приблизително източна посока. В тавана на пукнатината през комин може да се излезе в разширение с малко образувания.

  Екипиране за ТЕВ. Няма данни

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: не
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 1
  Специфични особености: Не e екипирана ТЕВ. Входен отвес 10 м.

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата