Ямката

 • Други имена
  Пещера № 206
 • Дължина
  15 m.
 • Дълбочина
  7 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Ямката. г. Черепиш. с. Люти брод. м. Заград. Врачански пещерен район № 203. Згориградски пещерен подрайон. №4810. Районен № 203 638. Дължина (8. 00 м), денивелация (–7 м).
  Местонахождение и достъп: Входа на пещерата “Ямката” отстои на около 1500 м източно от г. Черепиш. Той е разположени в югоизточната (връхна) част на масива Заград. Според класификацията на пещерните райони в България (по В. Попов) тя попада във Врачански пещерен район № 203. Згориградски пещерен подрайон. Изходен пункт за достигане до пещерата е ЖП гара Черепиш. От нея се тръгва по ЖП линията и се минава по моста над р. Искър. Върви се в източна посока като пътеката според сезона е различно обраснала. Достига се до място, където над заливната тераса на склона на около 10 м височина се забелязва стара къща. След като се достигне до къщата се тръгва без път в гората, като се държи леко източна посока. Набира се височина и не след дълго се излиза от гората. Достига се до открито място с високи скални венци с кръстове върху тях. Това е връхната част на масива Заград (Кулин камък). Тръгва се в източна посока в основата на скалният венец. Не след дълго той започва да се издига нагоре и в основата му се вижда входа на маркирана с боя пещера. От това място на около 10 м по-ниско от основата на венеца сред трънаци и храсти в основата на малки скалички се разкрива входа на пещерата Бълхарка. Той е маркиран с червена боя и номер. След като се подмине входа на пещерата Бълхарка се набира височина, като целта е да се достигне връхната част на масива. Продължава се в източна посока, като леко се слиза от връхната част на масива в югоизточна посока. От тази позиция ясно може да бъде забелязано единично дърво (дъб), растящо на склона. От него на около 5-8 м по посока на връхната част на масива в основата на невисоки скали се разкрива входа на пещерата Ямката. На около 5 м над нея също сред скали са разположени два от входовете на пещерата Ямата на ръба. И двете пещери са маркирани с червена боя и номера съответно 4810 и 4807. Описание: Входът на пещерата се разкрива сред скали и кари във върховата част на м. Заград. Той има приблизително кръгла форма и размери 1. 10 м на 0. 60 м. От него в дълбочина се отделя стъпаловидно развиваща се галерия. На третия метър пещерата придобива чаталест характер. Достига се до ръба на две разположени в непосредствена близост вертикални кладенчета. Ляво разположеното има по-малък диаметър и е дълбоко 1. 20 м, като дъното му е запушено със зацепени камъни. Дясно разположеното кладенче е дълбоко 3. 70 м. То има почти кръгла форма и по стените му могат да бъдат забелязани множество изсъхнали дендрити. Дъното е равно и покрито с пръст и дребни камъни. В южна посока се отделя къса фурнеста галерия, дълга около 2 м. Тя задънва в наслаги. В противоположна посока се развива възходяща галерийка, която опира в зацепените камъни на дъното на паралелното кладенче. Пещерата е суха в нея на места могат да бъдат забелязани сталактити, сталагмити, дендрити и повлеци. Тя има незначителни размери дължина 8 м при денивелация от -7 м. В пещерата безпроблемно може да се слезе на камина. На дъното се забелязват следи от иманярска дейност. История на проучването: Няма сведения за подобна пещера в главната картотека на БФС. Входът ѝ е открит по време на теренно обхождане в района на м. Заград през пролетта на 1997г от К. Стоичков член на ПК “Хеликтит” София и Б. Сотиров-бивш член на ПК “Хеликтит” София. Картата ѝ е съставена на 16. 11. 2003 г от К. Стоичков, А. Жалов и М. Стаменова, членове на ПК “Хеликтит” София.

  Описание на достъпа

  Ямката. г. Черепиш. с. Люти брод. м. Заград. Врачански пещерен район № 203. Згориградски пещерен подрайон. №4810. Районен № 203 638. Дължина (8. 00 м), денивелация (–7 м).
  Местонахождение и достъп: Входа на пещерата “Ямката” отстои на около 1500 м източно от г. Черепиш. Той е разположени в югоизточната (връхна) част на масива Заград. Според класификацията на пещерните райони в България (по В. Попов) тя попада във Врачански пещерен район № 203. Згориградски пещерен подрайон. Изходен пункт за достигане до пещерата е ЖП гара Черепиш. От нея се тръгва по ЖП линията и се минава по моста над р. Искър. Върви се в източна посока като пътеката според сезона е различно обраснала. Достига се до място, където над заливната тераса на склона на около 10 м височина се забелязва стара къща. След като се достигне до къщата се тръгва без път в гората, като се държи леко източна посока. Набира се височина и не след дълго се излиза от гората. Достига се до открито място с високи скални венци с кръстове върху тях. Това е връхната част на масива Заград (Кулин камък). Тръгва се в източна посока в основата на скалният венец. Не след дълго той започва да се издига нагоре и в основата му се вижда входа на маркирана с боя пещера. От това място на около 10 м по-ниско от основата на венеца сред трънаци и храсти в основата на малки скалички се разкрива входа на пещерата Бълхарка. Той е маркиран с червена боя и номер. След като се подмине входа на пещерата Бълхарка се набира височина, като целта е да се достигне връхната част на масива. Продължава се в източна посока, като леко се слиза от връхната част на масива в югоизточна посока. От тази позиция ясно може да бъде забелязано единично дърво (дъб), растящо на склона. От него на около 5-8 м по посока на връхната част на масива в основата на невисоки скали се разкрива входа на пещерата Ямката. На около 5 м над нея също сред скали са разположени два от входовете на пещерата Ямата на ръба. И двете пещери са маркирани с червена боя и номера съответно 4810 и 4807. Описание: Входът на пещерата се разкрива сред скали и кари във върховата част на м. Заград. Той има приблизително кръгла форма и размери 1. 10 м на 0. 60 м. От него в дълбочина се отделя стъпаловидно развиваща се галерия. На третия метър пещерата придобива чаталест характер. Достига се до ръба на две разположени в непосредствена близост вертикални кладенчета. Ляво разположеното има по-малък диаметър и е дълбоко 1. 20 м, като дъното му е запушено със зацепени камъни. Дясно разположеното кладенче е дълбоко 3. 70 м. То има почти кръгла форма и по стените му могат да бъдат забелязани множество изсъхнали дендрити. Дъното е равно и покрито с пръст и дребни камъни. В южна посока се отделя къса фурнеста галерия, дълга около 2 м. Тя задънва в наслаги. В противоположна посока се развива възходяща галерийка, която опира в зацепените камъни на дъното на паралелното кладенче. Пещерата е суха в нея на места могат да бъдат забелязани сталактити, сталагмити, дендрити и повлеци. Тя има незначителни размери дължина 8 м при денивелация от -7 м. В пещерата безпроблемно може да се слезе на камина. На дъното се забелязват следи от иманярска дейност. История на проучването: Няма сведения за подобна пещера в главната картотека на БФС. Входът ѝ е открит по време на теренно обхождане в района на м. Заград през пролетта на 1997г от К. Стоичков член на ПК “Хеликтит” София и Б. Сотиров-бивш член на ПК “Хеликтит” София. Картата ѝ е съставена на 16. 11. 2003 г от К. Стоичков, А. Жалов и М. Стаменова, членове на ПК “Хеликтит” София.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: не
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: пропастна,неразклонена