Ямата в Курданлъка – № 2

 • Други имена
  Ямата - 2
 • Дължина
  16 m.
 • Дълбочина
  20 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1971
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Ямата в Курданлъка | *Пропаст „Ямата 2“

  с. Кипилово *Община Котел –

  Сливенска област –

  Местност: Майката (Курданлъка) –

  Котленски карстов район № 217 –

  Старопланинска област –

  G P S – E – N – WGS84

  Рег.№ 2367 *Код № 217091 –

  Дължина 16м. *Денивелация -20м.

  История на откриването:

  Изследвана и картотекирана 1971г. от П. Нейковски СПК *Академик* гр. София, прекартирана от В. Христов, Б. Гарев на експедиция организирана от СК*Протей* гр. Сливен.

  Местонахождение:

  Намира се в гората на около 100 метра северно от сухата чешма в местността Майката. Развита в мастрихтски варовици, изграждащи слабо наклоненото /5-30*/ южно бедро на Котленската антиклинала.

  Описание на пещерата:

  От тесния вход със закрепен на него голям камък почти отвесно продължава 16-метров кладенец, който преминава в силно наклонен участък, покрит със земя, камъни и шума. През стеснение се навлиза в малка наклонена заличка, която преминава в малък кладенец, явяващ се в края на пропастта.

  Пропастта не е екипирана за ТЕВ.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Не е екипирана ТЕВ

  Карта

 • Картировач(и)
  П. Нейковски; В. Христов, Б. Гарев СПК "Академик" София, ПК "Протей" Сливен
 • Дата
  1980