Яловица

 • Други имена
  Иванова дупка
 • Дължина
  113 m.
 • Дълбочина
  5 m.
 • Положителна денивелация
  30 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1975
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: да
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Обитава се от единични екземпляри прилепи
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на пропастта *Яловица* / *Иванова дупка* с. Голяма Желязна Област Ловешка Община Троян Васильовски карстов район, Старопланинска област № 209 Местност *Яловица*- Напоя под (вр. Купена) Код: 209-103 Дължина 113м Денивелация +30м /-5м Рег.№ 1311

  Намира се на около 7км южно от с. Голяма Желязна, в местността „Яловица“. Удобен изходен пункт за нея е постройката на десния бряг на р. Топля, на около 300-400м преди достигането на извора. Над постройката започва пътека през гората, по която след около 5 мин. се достига до сечище. Излиза се в горния десен край на сечи- щето, навлиза се в рядка гора и оттам се върви право нагоре. След около 450м при внимателно търсене се открива входа на пропастта. Образувана е в средно-триаски варовици от северното бедро на Тетевенската антиклинала. От входа 1, 20 х 0, 50м започва спускане от три метра, след което се попада в обширна зала с наклон около 45 градуса и нисък таван В ляво се пропълзява до малка заличка със синтрови джобчета и панички, малко сталактити и сталагмити и повлеци по стените. В ля- во от входната зала се достига до по-голяма зала с висок до 5м таван и няколко къси разклонения. Падът на пещерата е покрит с камъни, чакъл и глина. По-интересни пещерни образувания има само в лявата заличка и в едно от разклоненията на дясната зала. Повече- то от тях са изпочупени от посетителите/надписи по стените пока- зват, че пещерата е била посещавана от местни жители още през 20- те години/. Общата дължина на пещерата е 113м, от които 42м по главната ос. Изследвана и картотекирана 1975г от Ал. Грозданов от СПК“Академик“гр. София. Прекартирана същата година от М. Спасов, К. Карапанчева, Г. Гергенов, М. Карапанчев от гр. Ловеч.

  По свода и стените няма следи от окарстяване. Пещерата е суха, едноетажна, разклонена, леко низходяща с обща дължина 41м. На 4м от входа галерията преминава в обширна зала с височина на свода 8м и диаметър 13м. Подът в средната част на залата е покрит с остри, шилести камъни, а останалата част със суха глина. В западната част на залата има три разклонения, които няколко метра след началото си се стесняват в дълги и непроходими канали. На северната стена на залата има четири разклонения, които са с диаметър около 40см отвори и също непроходими. В пещерата има много стари и нови кости от птици, вероятно донесени от лисици. На няколко места по пода има следи от прилепно гуано.

  Описал:…. /Ат. Спасов/

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: не
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Развита във височина ,с -3 м.праг на входа

  Карта

 • Картировач(и)
  Ал. Грозданов 1975, М. Спасов, К. Карапанчева, Г. Гергенов, М. Карапанчев 1975 СПК "Академик" София, ПК Ловеч
 • Дата
  1975