Яловата дупка

 • Други имена
  Пещера № 112 -
 • Дължина
  12 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  360 m.
 • Ерозионен базис
  110 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Яловата дупка № 112а –

  с. Лютиброд *ж. п. гара Черепиш –

  Община Мездра *Врачанска област –

  Местност: вр. Буката –

  Врачански карстов район № 203-

  Старопланинска област –

  G P S – E – N – WGS84

  Рег.№ 1715 *Код № 203250

  Обща дължина 12м. *НМВ 360м.

  Денивелация 0м. *МЕБ +110м. р. Искър

  Картирана на 17/04/1976г. от Валентин Костов, Алекси Бендерев, и Т. Абрашева – СПК „Академик“ гр. София. Мащаб 1: 100

  Местонахождение:

  Намира се на 2. 2км северозападно от гара Черепиш, зад скалата с кръстът. Азимут: 1. От входа посока тунела 145 гради 2. От входа посока чешмата до ханчето 178 гради Образувана в горнокредни-долноюрски варовици от Сливнишката свита.

  Описание на пещерата:

  Пещерaта е суха, едноетажна, неразклонена, канална без образувания. Наслаги пръст.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата