Враня дупка

 • Други имена
  Пещера № 155 -
 • Дължина
  10 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  300 m.
 • Ерозионен базис
  40 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Враня дупка –

  Пещера № 155, № 16, № 055 –

  с. Лютиброд *ж. п. гара Черепиш –

  Община Мездра *Врачанска област –

  Местност: Шишманица (Манастирище) –

  Врачански карстов район № 203-

  Старопланинска област –

  G P S – E 23, 370840 N 43, 060076 – WGS84

  Рег.№ 1490 *Код № 203153 *НМВ 285м.

  Обща дължина 10м. *Денивелация 0м.

  Картирана на 17/04/1976г. от Алексей Бендерев, Ирен Илиева, Юлия Трифонова – СПК „Академик“ гр. София. Мащаб 1: 100

  Местонахождение:

  Намира се на оkоло 2, 5км североизточно от жп гара Черепиш в местността Шишманов рид, на 25 м над шосето, в дясно над южния вход на тунела, в южната периферия на Ржана планина, Западен Предбалкан. Изходен пункт ж. п. гара Черепиш. Излиза се през двора на семинарията на шосето София- Мездра и се тръгва посока с. Лютиброд. Минава се покрай крайпътното ханче, пресичат се двата тунела и на около 20м преди третия тунел, който пресича горния етаж на Шишмановата дупка, се отбиваме вдясно по склона, покрай ръба на скалното ребро на Шишманов рид. Входът на пещерата е видим отдалеч. Пещерата е разположена в източната крайна част на Старопланинския Искърски пролом. Входът е разположен на десния бряг на р. Искър и е с превищение от около 60м. спрямо местния ерозионен базис. Маркиран е с кода на БФСп и е сложен рег.№ 1490. Пещерата е образувана в светлосивите масивни органогени аптски варовици (бедул)на Черепишката свита от Врачанската ургонска група (Николов и др. 1972). В структорно отношение пещерата е разположена в ЮИ крайна част на Згориградската антиклинала. Развитието и е контролирано от Отделовския отсед, който отделя Стара планина от Предбалкана.

  Описание на пещерата:

  Кратко описание: Суха, едноетажна, неразклонена, без образувания.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата