Водопада

  • Други имена
  • Дължина
    15 m.
  • Дълбочина
    10 m.
  • Положителна денивелация
    0 m.
  • Надморска височина
    273 m.
  • Ерозионен базис
    0 m.
  • Година на откриване
  • Карстов район
  • Морфология
  • Степен на водност
  • Статут на защита
  • Община
  • Населена място/местност
  • Биологични видове

    Троглоксени: н.д.
    Троглофили: н.д.
    Троглобионти: н.д.
    Защитени биологични видове: н.д.
    Новоткрити биологични видове: н.д.
    Намерени биологични видове:
    Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

    Описание на достъпа

    Изход Потребител: Здравко Илиев

    Водопада Идентификация

    В А Ж Н О:

    Пещерите с № над 9000 са известни, но не са картотекирани – липсва карта, описание и/или други данни

    За въпрос, добавяне или промяна на данни или нещо друго…

    Към Говорилнята…

    GPS координати – в градуси, минути, секунди и стотни

    Датум WGS84

    Картите са в Картотеката – подредени по райони.

    Правила за пълен достъп ТУК…

    Любопитна статистика ТУК…

    БФСп № 3151

    № район и пещера

    210075 Район и област Горновитско-Черноосъмски район, Старопланинска област Местоположение Местност Беклемето (Водопада) Махала / квартал
    Населено място с. Христо Даново Код на ЕКАТТЕ 77462 Община Карлово Област Пловдивска област G P S
    Достъпност Статус Няма данни Категория Няма данни Достъп Няма данни Защитена от
    Характеристики Вид Пещера с наклон до 45% Влажност Суха Разклоненост , Проходна Други Скала – Шисти карбонизирани, Диаклазна Данни Обща дължина 17м Денивелация (- , +) 9м (-0м, 9м) Площ, Обем, НМВ Няма данни, Няма данни, 273м Карта
    Картирали В. Цонин, Х. Балев, В. Танев Експедиция Клубна експедиция Клуб „Пълдин“ Пловдив Година 1981 Мащаб 1: 100 Прекартирали
    Последна карта 1981г.

    История на откриването Няма данни

    Местонахождение Няма данни

    Описание на пещерата Няма данни

    Екипиране за ТЕВ Няма данни

    Обратно в списъка

    Copyleft 2006 by SPELEOMANIA – Data by HINKO

    Отвеси: да
    Необходим алпийски инвентар: не
    Необходимо въже: не
    Стълба: не
    Друга специална екипировка: не
    Налична стационарна екипировка: не
    Брой сифони: 0
    Специфични особености: Проходна,неразклонена

    Карта

  • Картировач(и)
  • Дата