Водницата

 • Други имена
 • Дължина
  112 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  3 m.
 • Надморска височина
  210 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на пещера *Водницата* с. Петърница област Плевенска община Долни Дъбник Местност *Пещерите* Плевенско-Никополски район, Дунавска равнина № 102 010 Дължина 112м Денивелация +3м Рег.№ 295

  Пещерата се намира на около 1км югоизточно от с. Петърница, срещу течението на малка рекичка. Скалния венец в който е развита пеще- рата се забелязва отдалеч. Целият е прояден от отвори на пещери. Повечето от тях са входове на пещера „Гъбарника“. Двата най-леви са на пещера *Водница*, има и един малък, страничен вход, който е със западно изложение трудно забележим. Централният /десен/вход, с неправилна форма и северозападно изложение, е с размери- широчина при основата 4м и височина на свода 3м. От него в ЮИ посока се отделя суха галерия, която след 15м стига до реката, излизаща през левия вход. Той е със западно изложение, форма триъгълна, ширина при основата 4, 80м и височина 5, 20м. След събирането на сухата и водната галерия пещерата продължава още около 25 м. по водата, ко- ято се появява отдясно от малка, шест метрова галерийка, водеща началото си от грифон и две малки разклонения, които силно се стесняват и преминаването през тях е невъзможно. Основната гале- рия продължава още около 7м и също задънва в непреодолимо сте- снение. Обща дължина на проучените галерии 112 метра. Пещерата е развита в мастрихтските варовици, оформящи мантията на Плевенско-Каракалско подуване и Осъмския праг. Изследвана и картотекирана от група с ръководител Ани Иванова от п. к. Прилеп гр. София. Прекартирана 1978г от Сенко Газдов, В. Пачева при прове- ждане клубна експедиция в района от п. к. Студенец гр. Плевен

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 1
  Специфични особености: Едноетажна,разклонена с три входа

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата