Водната пропуст

 • Други имена
 • Дължина
  695 m.
 • Дълбочина
  5 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  433 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Водната пропуст

  с. Камено поле *Община Роман –

  Врачанска област –

  Местност: Поделението –

  Каменополско-Карлуковски карстов район № 206

  Старопланинска област –

  Рег.№ 192 *Код № 206012 * НМВ 363м.

  Обща дължина 693м. *Денивелация -5м.

  Проучена и картирана в периода 23/07/1970 до 1975г от “Веслец” Враца.

  Местонахождение:

  Входа се намира на запад-северозапад от с. Драшан на около 3 kм по права линия, над пещерата „Байов комин“. От разклона на главния път Камено поле – Драшан, по асфалтовия път за военното поделение, на 5 км от разклона, има черен горски път наляво по посоката на движение. На около 450-500м от началото на горския път се стига в дол, който е в посока към военното поделение /надясно по посоката на движение към дола/. Движейки се в посоката посочена по горе се стига до пещерата намираща се в скала макар и не така висока като тази на Байов комин. В нея също се влива малък поток, но постоянен. Входа ѝ беше полузатворен с наноси от клони.

  Описание на пещерата:

  Едногалерийна хоризонтална пещера с основна посока на развитие изток – част от системата Водната пропуст-Байов комин-Драшанска пещера. При евентуално свързване на трите пещери предполагаемата дължина на системата може да надмине 4500 метра. Специално в нея понират водите на дерето. През първите 500 метра галерията е широка от 1-2м и толкова висока и има множество недълбоки езера. Останалата част от дъното е покрито с глина (тиня) и нападали от тавана по едри и дребни камъни. На много места по стените и тавана се наблюдават сталактити, а по пода сталагмити. На 500-ия метър от голямо езеро тръгва подземен поток, който тече по дъното на галерията до края й. Завършва с езеро-сифон. В последните 200 метра галерията е по-широка и по-висока. Тук също се наблюдават сталактити и сталагмити. Пещерата е образувана в горнокредни варовици с мастрихтска възраст, изграждащи Каменополската синклинала

  Описание на достъпа

  Водната пропуст

  с. Камено поле *Община Роман –

  Врачанска област –

  Местност: Поделението –

  Каменополско-Карлуковски карстов район № 206

  Старопланинска област –

  Рег.№ 192 *Код № 206012 * НМВ 363м.

  Обща дължина 693м. *Денивелация -5м.

  Проучена и картирана в периода 23/07/1970 до 1975г от “Веслец” Враца.

  Местонахождение:

  Входа се намира на запад-северозапад от с. Драшан на около 3 kм по права линия, над пещерата „Байов комин“. От разклона на главния път Камено поле – Драшан, по асфалтовия път за военното поделение, на 5 км от разклона, има черен горски път наляво по посоката на движение. На около 450-500м от началото на горския път се стига в дол, който е в посока към военното поделение /надясно по посоката на движение към дола/. Движейки се в посоката посочена по горе се стига до пещерата намираща се в скала макар и не така висока като тази на Байов комин. В нея също се влива малък поток, но постоянен. Входа ѝ беше полузатворен с наноси от клони.

  Описание на пещерата:

  Едногалерийна хоризонтална пещера с основна посока на развитие изток – част от системата Водната пропуст-Байов комин-Драшанска пещера. При евентуално свързване на трите пещери предполагаемата дължина на системата може да надмине 4500 метра. Специално в нея понират водите на дерето. През първите 500 метра галерията е широка от 1-2м и толкова висока и има множество недълбоки езера. Останалата част от дъното е покрито с глина (тиня) и нападали от тавана по едри и дребни камъни. На много места по стените и тавана се наблюдават сталактити, а по пода сталагмити. На 500-ия метър от голямо езеро тръгва подземен поток, който тече по дъното на галерията до края й. Завършва с езеро-сифон. В последните 200 метра галерията е по-широка и по-висока. Тук също се наблюдават сталактити и сталагмити. Пещерата е образувана в горнокредни варовици с мастрихтска възраст, изграждащи Каменополската синклинала

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: да
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 1
  Специфични особености: едноетажна,неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата