Водната пещера

 • Други имена
 • Дължина
  81 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  5 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на „Водната пещера“ с. Брусен Врачанска област община Мездра Каменополско-Карлуковски район, Старопланинска област № 206 Местност – „Горната лъка“ Данни: Обща дължина 81м Денивелация +5м Рег.№ 3163 Код: 206552

  Пещерата се намира на десния бряг по посока на течението на р. Искър, срещу с. Брусен. По железния мост в селото водещ към почи- вната база от бунгала на завод Искър, както ги знаят местните хора, се тръгва надясно посока Мездра. Пещерата е ясно видима и различима в голям скален масив. Входът е със североизточно изло- жение, форма – неправилен триъгълник, издължен откъм десния борд, широк при основата 5, 40м и с височина на свода 4м. Пещерата е водна със сухи части, развита по диаклазна пукнатина, едноетажна, неразклонена. От входното предверие в югозападна посока тръгва суха галерия, която на 25 м излиза на река, идваща отвътре и пони- раща отдясно в тясна цепкуля. Водата се появява във вид на извор, излизайки през цепнатина на около 5-6 метра встрани от главния вход. Влиза се спокойно вътре, изправен, като от известно разсто- яние навътре се върви през течащата вътре река, която и макър и не много пълноводна е небходимо да се мине с ботуши. След около 50-55 метра навтре се излиза на мальк блокаж през който извира реката. Водни наслаги по пода на галерията.(Евтим Евтимов) Изследвана и картотекирана 1986г от Цв. Велчев, Ан. Велчев от ПК *Искър* гр. Мездра

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 2
  Специфични особености: едноетажна,неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата