Водната пещера

 • Други имена
 • Дължина
  3264 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  85 m.
 • Надморска височина
  246 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: да
  Троглофили: да
  Троглобионти: да
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Представена от 47 вида пещерни организми
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Изход Потребител: Здравко Илиев

  Водната пещера | Изворна Идентификация

  В А Ж Н О:

  Пещерите с № над 9000 са известни, но не са картотекирани – липсва карта, описание и/или други данни

  За въпрос, добавяне или промяна на данни или нещо друго…

  Към Говорилнята…

  GPS координати – в градуси, минути, секунди и стотни

  Датум WGS84

  Картите са в Картотеката – подредени по райони.

  Правила за пълен достъп ТУК…

  Любопитна статистика ТУК…

  БФСп № 1959

  № район и пещера

  204088 Район и област Понорски район, Старопланинска област Местоположение Местност
  Махала / квартал
  Населено място с. Церово Код на ЕКАТТЕ 78481 Община Своге Област Софийска област G P S 2320342243002376 – WGS84 Достъпност Статус Каптирана – водоизточник Категория Със специално значение Достъп Охраняван Защитена от
  Характеристики Вид Пещера Влажност Водна Разклоненост Едноетажна , Неразклонена Други Скала – Варовик Данни Обща дължина 3264м Денивелация (- , +) 85м (-0м, 85м) Площ, Обем, НМВ Няма данни, Няма данни, 564м Карта
  Картирали Жеко Радев Експедиция Частна проява Клуб Българско Пещерно Дружество Година 1928 Мащаб 1: 999 Прекартирали Панайот Нейковски, Стоице Андреев – „Академик“ София 1963г, Никола Ланджев, З. Илиев, С. Златева и други – „Еделвайс“ Сф 1979г. Последна карта 1979г.

  История на откриването Съобщена за първи път от Карел и Херман Шкорпил през 1895г. През 1915г Жеко Радев публикувана първата ѝ карта, отразяваща дължина 720м. През април 1924г и март 1925г д-р Ив. Буреш и негови сътрудници правят първите биоспелеологични проучвания, като навлизат на около 300м в пещерата. Карта на пещерата прави „Академик“ София през 1963г – 2, 140м. Проучването е продължено през 1979 от З. Илиев, Н. Ланджев, С. Златева и други пещерняци от „Еделвайс“ София, които правят нови открития и картировка и довеждат пещерата до съвременната ѝ дължина. През 1990г. колектив от софийски спелеолози под ръководството на инж. К. Спасов извършва комплексни хидрогеоложки изследвания в и около пещерата във връзка с влиянието на близките кариери въху водоизточниците. Възможни посещения само с разрешение на компетентните органи.

  Местонахождение Пещера в северозападния край на с. Церово, в основата на скалния венец Камико, на източния склон на Понор планина. Образувана в долнотриаски карбонатни скали.

  Описание на пещерата Има два разположени един над друг входа, като долния е каптиран за питейно водоснабдяване. Едногалерийна пещера, развита по три основни пукнатини. В самото начало и на около 220м преди края има по едно разклонение в западна посока. Средна широчина 2. 50 m и ср. височина 15м, като на 180м и 250м от входа пада до 1, 4–1, 5м. На 650, 850, 1050 и 1220м от входа са образувани гравитационни блокажи, като най-голям е последният. Мощни натечни образувания предимно в крайните части на пещерата, както и пещерно мляко. Пещерата дренира сложна карстова система. Изворът има променлив дебит от 36 до 200л/сек.

  Екипиране за ТЕВ Няма данни

  Обратно в списъка

  Copyleft 2006 by SPELEOMANIA – Data by HINKO

  Описание на достъпа

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 2
  Специфични особености: Двуетажна, разклонена с 2 входа

 • Картировач(и)
 • Дата