Водната пещ

 • Други имена
  Водната пещера
 • Дължина
  1100 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  42 m.
 • Надморска височина
  465 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: да
  Троглофили: да
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Водната пещ | *Водната пещера –

  с. Липница *мах. Преславица-

  Община Ботевград *Софийска oбласт –

  Местност: Ругьова падина –

  Врачански карстов район № 203 –

  Старопланинска област –

  GPS – E: 23, 444610 N: 43, 004040 – WGS84

  Рег.№ 204 *Код № 203014 *НМВ 484м.

  Обща дължина 1016м *Денивелация +42м.

  История на откриването:

  Пещерата е отдавна известна – името е дадено от местното население. Според легендата през второто българско царство защитниците на крепостта Калето са вземали вода от пещерата. Изследвана на 12/03/ 1963 г. от А. Петкова, В. Гяуров и Р. Захариев от ПК “Еделвайс” гр. София. Изследователите картират и описват пещерата. По-късно проучванията са продължени от ботевградските пещерняци. Те преминават сифона и продължават до съвременната ѝ дължина. Цветко Цветков от ПК “Бисер” Ботевград прекартира известните и новите галерии. През 1991-95г. Ив. Алексиев от ПК “Еделвайс” гр. София, прави модел за 3D моделиране на тази пещера. До момента са картирани 570м до сифона и 342м след сифона с обща дължина 912м. Общата дължина на проучените галерии е 1, 116м, но в сухата част на пещерата има некартирани отсечки.

  Местонахождение:

  Намира се на 4км южно от село Липница и на 1км южно от мах. Преславица в местността Ругьова падина. Входа е разположен в основата на скален венец, вдясно в северна посока от шосето за варниците и с. Новачене.

  Описание на пещерата:

  Входът на пещерата се намира в подножието на скален венец и има ширина 2, 5м и височина 7м, триъгълен и гледа на юг. От него излиза подземен поток с променлив дебит, който протича през първия етаж на пещерата. Представлява възходяща хоризонтална водна пещера на три етажа. По главната ос на 420м от входа има 4, 5м полусифон, който трудно се преодолява. На 315м след него него има друг 2м полусифон. На около 200м от входа се разклонява на две галерии. Дясната е суха на три етажа. Лявата е основната водна галерия, която на 340 метър завършва със сифон. Първия сифон е прокопан и преминат през 1975г. След сифона са картирани 342м. Завършва със втори сифон. Пещерата е богата на вторични образувания. Наблюдават се много сталактити, сталагмити, сталактони, дендрити, синтри, драперии, бисери, пещерно мляко в бял и кафяв цвят, вкаменени водопади обагрени в различни цветове. Наслагите по пода са от чакъл, скални късове и глина. Мразовото изветряне се простира до 10-ия метър.

  Описание на достъпа

  Водната пещ | *Водната пещера –

  с. Липница *мах. Преславица-

  Община Ботевград *Софийска oбласт –

  Местност: Ругьова падина –

  Врачански карстов район № 203 –

  Старопланинска област –

  GPS – E: 23, 444610 N: 43, 004040 – WGS84

  Рег.№ 204 *Код № 203014 *НМВ 484м.

  Обща дължина 1016м *Денивелация +42м.

  История на откриването:

  Пещерата е отдавна известна – името е дадено от местното население. Според легендата през второто българско царство защитниците на крепостта Калето са вземали вода от пещерата. Изследвана на 12/03/ 1963 г. от А. Петкова, В. Гяуров и Р. Захариев от ПК“Еделвайс” гр. София. Изследователите картират и описват пещерата. По-късно проучванията са продължени от ботевградските пещерняци. Те преминават сифона и продължават до съвременната ѝ дължина. Цветко Цветков от ПК“Бисер” Ботевград прекартира извесните и новите галерии. През 1991-95г. Ив. Алексиев от ПК “Еделвайс” гр. София, прави модел за 3D моделиране на тази пещера. До момента са картирани 570м до сифона и 342м след сифона с обща дължина 912м. Общата дължина на проучените галерии е 1, 116м, но в сухата част на пещерата има некартирани отсечки.

  Местонахождение:

  Намира се на 4км южно от село Липница и на 1км южно от мах. Преславица в местността Ругьова падина. Входа е разположен в основата на скален венец, вдясно в северна посока от шосето за варниците и с. Новачене.

  Описание на пещерата:

  Входът на пещерата се намира в подножието на скален венец и има ширина 2, 5м и височина 7м, триъгълен и гледа на юг. От него излиза подземен поток с променлив дебит, който протича през първия етаж на пещерата. Представлява възходяща хоризонтална водна пещера на три етажа. По главната ос на 420м от входа има 4, 5м полусифон, който трудно се преодолява. На 315м след него него има друг 2м полусифон. На около 200м от входа се разклонява на две галерии. Дясната е суха на три етажа. Лявата е основната водна галерия, която на 340 метър завършва със сифон. Първия сифон е прокопан и преминат през 1975г. След сифона са картирани 342м. Завършва със втори сифон. Пещерата е богата на вторични образувания. Наблюдават се много сталактити, сталагмити, сталактони, дендрити, синтри, драперии, бисери, пещерно мляко в бял и кафяв цвят, вкаменени водопади обагрени в различни цветове. Наслагите по пода са от чакъл, скални късове и глина. Мразовото изветряне се простира до 10-ия метър.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: да
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 2
  Специфични особености: Развита на три нива, разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата