Високата пещера

 • Други имена
  K 108
 • Дължина
  16 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  706 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  ВИСОКАТА ПЕЩЕРА

  на връх Косов камък

  5209

  Високата. пещера на връх Косов камък се намира в землището, на с. Чареша Габровски. окръг общ. Трявна в южните, склонове на  Тревненска Стара планина.

  Според, районирането на. пещерите в република ,България, тя попада в пределите на 215-ти район.

  Входът и е разположен на южен склон на връх Косов Камък, 706-метра, надморска височина и е ориентиран на югозапад.

  До подножието на върха най-лесно може да се. отиде по. макадамов път от село Лява Река за село Чареша и ЖП-гара Кръстец.

  Пещерата е образувана в горно-кредитни варовици и представлява възходяща диаклаза с дължина 17-метра която завършва с глинено срутище.

  Подът е покрит със скални късове, вторични образувания няма.

  От входът се наблюдава срещуположен скален венец в които се намира входа на Бабината Стойкова пещера.

  Описанието е изготвено от  Албена Иванова Пенчева 10.01.2006 година гр. Трявна

   

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Т. Тотев ПК Трявна
 • Дата