Вишнева градина

 • Други имена
  Улея -
 • Дължина
  0 m.
 • Дълбочина
  38 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  882 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  № 2649 В И Ш Н Е В А Г Р А Д И Н А ( У Л Е Я )

  с. Челопек

  Врачанско

  Местонахождение

  Пропастта се намира на около 30 м разстояние и около 10 м де- нивелация вдясно от дъното на дерето „Улея“, намиращо се между в. Висока могила и в. Свински връх. Входът е кладенец с приблизително правоъгълна форма, с размери 1, 5 м Х 0, 6 м. На около 3 м под ръба се вижда дъно – площадка. Околността му е леко наклонен каменист склон, обрасъл с трева и отделни ниски храсти. До входа има насип от изкопана пръст. Самият вход е маркиран с номера на пропастта.

  Засечени азимути от входа към:

  в. Висока могила: 12ё в. Свински връх: 258ё големия завой на шосето с. Челопек – с. Лютиброд непосредствено под с. Челопек: 90ё

  Достъп

  До пропастта се достига по шосето от с. Челопек към х. „Околчица“, като от левия завой преди завоя на петия километър се тръгва по пътека нагоре по Улея. След около 100 м по пътеката се завива вляво нагоре по склона и след около 30 м се достига входът на пропастта.

  љ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Џ “ БФС 2649 ОД Описание на достъпа “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Пещера: ВИШНЕВА ГРАДИНА “Рег.№ “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Синоними: УЛЕЯ “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Селище: с. Челопек “Общ. Враца “Обл. Монтанска “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Съставил: Иво Тачев “П. К. „Искър“ “Град: София “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„” “Експедиция: Национална (БФС) “Подпис: “ Лист № “Вс. листа“ “Дата: 19. 07. 1997 г. “ “ 1 “ 1 “ Ђ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„™ Формат А4

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Екипирана за ТЕВ

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата