Вичова яма

 • Други имена
 • Дължина
  0 m.
 • Дълбочина
  30 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1971
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новооткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеноста на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  ВИЧОВА ЯМА с. Кипилово – област Сливен – Peг.№ 4704 Код: 217166 Пропасгта е наречена на името на местния жител Вичо Йоргов, който допринесе много за успеха на нашите две експедиции в този район. Входа на пропастта се намира североизточно от връх Радъндоору, на около 160 м., в стара буковa ropa. Toй представлява отвор с размери 40/35 см. и е разположен в основата на малка скаличка. След тесния отвор се преминава двуметров праг и се попада в тясна, наклонена на около 60° галерия. До 10 м. денивелация подът е покрит с глина и камъни, представляващи опасност при проникването. Следва площадка и след около осем метра се достига до кладенец с отвесни стени с дълбочина 12 м. Дъното му е покрито с камъни. Общата денивелация на пропастта е 30 м. Не е оборудвана по системата на ТЕВ. Необходим инвентар: 1 бр. 10 метрова стълба за преодоляване двуметровия, привходен праг, 25 м. въже, две примки и за да се изнесе системата е необходимо да се забие спит на площадката на 10 метър. Научни наблюдения не са правени. Александър Грозданов – 29. 07. 1971 год. СПК „Академик“ – София

  Описание на достъпа

  ВИЧОВА ЯМА с. Кипилово – област Сливен – Peг.№ 4704 Код: 217166 Пропастта е наречена на името на местния жител Вичо Йоргов, който допринесе много за успеха на нашите две експедиции в този район. Входа на пропастта се намира североизточно от връх Радъндоору, на около 160 м., в стара буковa ropa. Toй представлява отвор с размери 40/35 см. и е разположен в основата на малка скаличка. След тесния отвор се преминава двуметров праг и се попада в тясна, наклонена на около 60° галерия. До 10 м. денивелация подът е покрит с глина и камъни, представляващи опасност при проникването. Следва площадка и след около осем метра се достига до кладенец с отвесни стени с дълбочина 12 м. Дъното му е покрито с камъни. Общата денивелация на пропастта е 30 м. Не е оборудвана по системата на ТЕВ. Необходим инвентар: 1 бр. 10 метрова стълба за преодоляване двуметровия, привходен праг, 25 м. въже, две примки и за да се изнесе системата е необходимо да се забие спит на площадката на 10 метър. Научни наблюдения не са правени. Александър Грозданов – 29. 07. 1971 год. СПК „Академик“ – Софня

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Не е екипирана ТЕВ

  Техническо описание

  ВИЧОВА ЯМА с. Кипилово – област Сливен – Peг.№ 4704 Код: 217166 Пропастта е наречена на името на местния жител Вичо Йоргов, който допринесе много за успеха на нашите две експедиции в този район. Входа на пропастта се намира североизточно от връх Радъндоору, на около 160 м., в стара буковa ropa. Toй представлява отвор с размери 40/35 см. и е разположен в основата на малка скаличка. След тесния отвор се преминава двуметров праг и се попада в тясна, наклонена на около 60° галерия. До 10 м. денивелация подът е покрит с глина и камъни, представляващи опасност при проникването. Следва площадка и след около осем метра се достига до кладенец с отвесни стени с дълбочина 12 м. Дъното му е покрито с камъни. Общата денивелация на пропастта е 30 м. Не е оборудвана по системата на ТЕВ. Необходим инвентар: 1 бр. 10 метрова стълба за преодоляване двуметровия, привходен праг, 25 м. въже, две примки и за да се изнесе системата е необходимо да се забие спит на площадката на 10 метър. Научни наблюдения не са правени. Александър Грозданов – 29. 07. 1971 год. СПК „Академик“ – София

  Карта

 • Картировач(и)
  Александър Грозданов СПК "Академик" - София
 • Дата
  1971-07-29