Велчовата пещера

 • Други имена
  Лепина дупка
 • Дължина
  24 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  100 m.
 • Година на откриване
  1980
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на „Велчовата пещера“ / „Лепина дупка“ с. Асхарухово Варненска област община Дългопол Аспаруховско-Дебелецки район, Старопланинска област № 219 Местност – Козя река Данни: Обща дължина 24m Денивелация 0m Рег.№ 3113 Код: 219050 От селото се тръгва по пътя за с. Добромир, който върви успоредно на язовир „Г. Трайков“ в източна посока. След като се подмине големият мост над р. Луда Камчия в ляво се отделя път за свиневъдния комплекс. Подминава се, също така и свинефермата и се достига до Козя река. След като се премине коритото на реката, отсреща се забелязва скален венец. Входът на пещерата се намира в подножието му, вляво на характерна скална ниша. Той е с ЮИ изложение, форма неправилна. Пещерата е хоризонтална, неразклонена, развита по брахиклазна пукнатина, едноетажна, суха. Подът е постлан с нанос от пръст, дребен и ръбест чакъл. Изследвана и картотекирана на 1980г от Р. Ненов и А. Стоянов от пещерния клуб към ТД „Чудните скали“ гр. Айтос.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна, неразклонена –

  Карта

 • Картировач(и)
  Р. Ненов, А. Стоянов ПК "Чудните скали" Айтос
 • Дата
  1980