Върколашка яма №5

 • Други имена
  Яма № 5
 • Дължина
  34 m.
 • Дълбочина
  22 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Върколашка яма № о5 –

  с. Кипилово *Община Котел –

  Сливенска област –

  Местност: Сухи дял –

  Котленски карстов район № 217 –

  Старопланинска област –

  G P S – E – N – WGS84

  Рег.№ 3311 *Код № 217111 –

  Дължина 34м. *Денивелация -22м.

  История на откриването:

  Изследвана и картотекирана 1984г. от С. Каръков и З. Стоименов – СК*Протей*гр. Сливен.

  Местонахождение:

  Намира се южно от с. Кипилово в местността „Сухи дял“. Развита в мастрихтски варовици, изграждащи слабо наклоненото /5-30*/ южно бедро на Котленската антиклинала.

  Описание на пещерата:

  Пропастна, диаклазна пещера нeразклонена, суха без образувания. Не е екипиранa за ТЕВ.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Не e екипирана за ТЕВ

  Карта

 • Картировач(и)
  С. Каръков, З. Стоименов ПК "Протей" Сливен
 • Дата