Въловица

 • Други имена
 • Дължина
  21 m.
 • Дълбочина
  12 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Въловица. с. Карлуково. м. Проходна. Каменополско-Карлуковски пещерен район 206. № 466 Районен № 206 430. Дължина (20. 05 м), денивелация (-11. 07 м).

  Местонахождение и достъп: Входа на пропастната пещера Въловица се разкрива в скалния венец, в ляво преди големият вход на пещерата Проходна. Според районирането на карста (по В. Попов) попада в Каменополско-Карлуковски пещерен район № 206. Карлуковски пещерен подрайон. Западен Предбалкан. Изходен пункт е Националния пещерен дом. От него се тръгва по пътеката водеща за пещерата Проходна. Тя слиза ниско в дола. Подминава се малка чешма-изворче. След което пътеката започва да се изкачва и се върви в основата на скалния венец. Входа на пещерата трябва да се търси на около 50 м преди входа на пещерата Проходна. Той се разкрива на 4 м над основата на венеца и до него се достига чрез изкатерване по скалата. Описание: Входа на пещерата има неправилна издължена форма и размери 1. 40х0. 40 м. От входа в североизточна посока се отделя тясна и висока диаклазна галерия дълга 4 м. Следва кратък наклон отвеждащ до ръба на отвес дълбок 9. 30 м. Над отвеса се забелязва тесен и неизследван комин. От отвеса се попада на дънна зала с леко наклонен под осеян с дребни камъни. Залата е дълга 6 м. В ляво и дясно от нея се отделят къси и незначителни възходящи разклонения. Пещерата задънва в наслаги и основна скала. Тя е суха, стените в началото на отвеса са покрити с дендрити а в залата с натеци и повлеци. Не липсват и сталактити. Нейните размери са, дължина 20. 05 м при денивелация -11. 07 м. Необходим инвентар: За екипирането на пропастта са нужни: 30 м въже, 2 стоманени примки, 4 карабинера с муфа, удължител и планка. Техническо описание: Основно и дублиращо закрепване се организира на скални халки на пода на галерията след входа. Следващото закрепване е с удължител над входа водещ към наклоненият участък преди отвеса. Прехвърляне се организира на спит с планка в лявата стена там където започва отвеса. Следва 9. 30 м рапел повечето от който е в камбана. История на проучването: Пещерата е картирана от Н. Кавалджиев от ПК “Планинец” София през 1991г. Тя е прекартирана по време на курса по картиране и научно-приложни методи по спелеология от К. Стоичков ПК “Хеликтит” София, П. Латинова ПК “София” и Ст. Кюркчиев ПК “Пълдин” Пловдив.

  Описание на достъпа

  Въловица. с. Карлуково. м. Проходна. Каменополско-Карлуковски пещерен район 206. № 466 Районен № 206 430. Дължина (20. 05 м), денивелация (-11. 07 м).

  Местонахождение и достъп: Входа на пропастната пещера Въловица се разкрива в скалния венец, в ляво преди големият вход на пещерата Проходна. Според районирането на карста (по В. Попов) попада в Каменополско-Карлуковски пещерен район № 206. Карлуковски пещерен подрайон. Западен Предбалкан. Изходен пункт е Националния пещерен дом. От него се тръгва по пътеката водеща за пещерата Проходна. Тя слиза ниско в дола. Подминава се малка чешма-изворче. След което пътеката започва да се изкачва и се върви в основата на скалния венец. Входа на пещерата трябва да се търси на около 50 м преди входа на пещерата Проходна. Той се разкрива на 4 м над основата на венеца и до него се достига чрез изкатерване по скалата. Описание: Входа на пещерата има неправилна издължена форма и размери 1. 40х0. 40 м. От входа в североизточна посока се отделя тясна и висока диаклазна галерия дълга 4 м. Следва кратък наклон отвеждащ до ръба на отвес дълбок 9. 30 м. Над отвеса се забелязва тесен и неизследван комин. От отвеса се попада на дънна зала с леко наклонен под осеян с дребни камъни. Залата е дълга 6 м. В ляво и дясно от нея се отделят къси и незначителни възходящи разклонения. Пещерата задънва в наслаги и основна скала. Тя е суха, стените в началото на отвеса са покрити с дендрити а в залата с натеци и повлеци. Не липсват и сталактити. Нейните размери са, дължина 20. 05 м при денивелация -11. 07 м. Необходим инвентар: За екипирането на пропастта са нужни: 30 м въже, 2 стоманени примки, 4 карабинера с муфа, удължител и планка. Техническо описание: Основно и дублиращо закрепване се организира на скални халки на пода на галерията след входа. Следващото закрепване е с удължител над входа водещ към наклоненият участък преди отвеса. Прехвърляне се организира на спит с планка в лявата стена там където започва отвеса. Следва 9. 30 м рапел повечето от който е в камбана. История на проучването: Пещерата е картирана от Н. Кавалджиев от ПК “Планинец” София през 1991г. Тя е прекартирана по време на курса по картиране и научно-приложни методи по спелеология от К. Стоичков ПК “Хеликтит” София, П. Латинова ПК “София” и Ст. Кюркчиев ПК “Пълдин” Пловдив.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Екипирана ТЕВ.Входен отвес 10 м.

  Техническо описание

  Въловица. с. Карлуково. м. Проходна. Каменополско-Карлуковски пещерен район 206. № 466 Районен № 206 430. Дължина (20. 05 м), денивелация (-11. 07 м).

  Местонахождение и достъп: Входа на пропастната пещера Въловица се разкрива в скалния венец, в ляво преди големият вход на пещерата Проходна. Според районирането на карста (по В. Попов) попада в Каменополско-Карлуковски пещерен район № 206. Карлуковски пещерен подрайон. Западен Предбалкан. Изходен пункт е Националния пещерен дом. От него се тръгва по пътеката водеща за пещерата Проходна. Тя слиза ниско в дола. Подминава се малка чешма-изворче. След което пътеката започва да се изкачва и се върви в основата на скалния венец. Входа на пещерата трябва да се търси на около 50 м преди входа на пещерата Проходна. Той се разкрива на 4 м над основата на венеца и до него се достига чрез изкатерване по скалата. Описание: Входа на пещерата има неправилна издължена форма и размери 1. 40х0. 40 м. От входа в североизточна посока се отделя тясна и висока диаклазна галерия дълга 4 м. Следва кратък наклон отвеждащ до ръба на отвес дълбок 9. 30 м. Над отвеса се забелязва тесен и неизследван комин. От отвеса се попада на дънна зала с леко наклонен под осеян с дребни камъни. Залата е дълга 6 м. В ляво и дясно от нея се отделят къси и незначителни възходящи разклонения. Пещерата задънва в наслаги и основна скала. Тя е суха, стените в началото на отвеса са покрити с дендрити а в залата с натеци и повлеци. Не липсват и сталактити. Нейните размери са, дължина 20. 05 м при денивелация -11. 07 м. Необходим инвентар: За екипирането на пропастта са нужни: 30 м въже, 2 стоманени примки, 4 карабинера с муфа, удължител и планка. Техническо описание: Основно и дублиращо закрепване се организира на скални халки на пода на галерията след входа. Следващото закрепване е с удължител над входа водещ към наклоненият участък преди отвеса. Прехвърляне се организира на спит с планка в лявата стена там където започва отвеса. Следва 9. 30 м рапел повечето от който е в камбана. История на проучването: Пещерата е картирана от Н. Кавалджиев от ПК “Планинец” София през 1991г. Тя е прекартирана по време на курса по картиране и научно-приложни методи по спелеология от К. Стоичков ПК “Хеликтит” София, П. Латинова ПК “София” и Ст. Кюркчиев ПК “Пълдин” Пловдив.

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата