Цинговската пещера

 • Други имена
  Цинга
 • Дължина
  87 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  445 m.
 • Ерозионен базис
  150 m.
 • Година на откриване
  1989
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Цинговска пещера –

  гр. Дряново *Квартал Цинга –

  Габровска област –

  Местност: Дряновски манастир –

  Стражанско-Дебелдялски карстов район № 214

  Старопланинска област –

  G P S – E 25, 254003 N 42, 571056 – WGS84

  Рег.№ 2463 *Код № 214078 *НМВ 426м.

  Обща дължина 87м. *Денивелация 0м.

  Картирана на 13/05/1989г по време на провеждане курс за картиране от Д. Дойчева ПК „Кристал“гр. София, Й. Йорданов и Детелина Петкова от СПК „Академик“ гр. София.

  Местонахождение:

  Намира се при гр. Дряново, на около 500-550м северозападно от х. Бачо Киро. До пещерата се отива по маркирана пътека, която води началото си непосредствено зад хижата и излиза в края на тунела на шосето Габрово-Дряново. На около 250-300м от тунела по посока гр. Дряново се тръгва право нагоре по левия скат на масива, който е обрасъл с нискостеблена растителност (свинак). Достига се до скалния венец. Входът на пещерата е разположен на 6м височина от основата му. Образувана в в Страженската синклинална гънка, която е изградена от апт-ургонски варовици.

  Описание на пещерата:

  Входът е с форма на изкривена елипса, с ширина при основата 2. 8м и височина на свода 3. 6м, със североизточно изложение. Пещерата е едноетажна, с едно малко разклонение, влажна. Подът е застлан с пръст и ръбест чакъл. След 30-ия метър пещерата се стеснява и разширява, като завършва с блокаж от скална маса и пръст. В перспектива може да бъде разкопан. Наблюдават се следните образувания – наченки на леопардова кожа, пещерно мляко, сталагмити. Общата дължина на пещерата е 87м, по централна ос 80м.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Д. Дойчева, Й. Йорданов, Детелина Петков ПК "Кристал" гр. София, СПК "Академик" гр. София.
 • Дата
  1989-95-13