Церето

 • Други имена
  Партизанската Б1
 • Дължина
  15 m.
 • Дълбочина
  3 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  435 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1978
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Церето | *Партизанската, Б1

  с. Янтра *Община Дряново *Габровска област –

  Местност: крепост Церето (Орехова) –

  Стражанско-Дебелдялски карстов район № 414 –

  Старопланинска област –

  G P S – E 25, 184350 N 42, 575029 – WGS84 –

  Рег.№ 2460 *Код № 214075 *НМВ 435м.

  Обща дължина 15м. *Денивелация -3м.

  История на откриването:

  Изследвана и картирана 07/07/1978г. по времe на Клубна пещерна експедиция организирана от ПК „Орловец“ гр. Габрово от екип Илия Никоевски, Олга Сомова

  Местонахождение:

  Намира се на 1, 5км източно от ВЕЦ Янтра в местността Калето. Развита в аптски ургонски варовици, оформящи мантията на наклонената на изток Стражанска синклинала.

  Описание на пещерата:

  Двуетажна, разклонена, влажна пещера, без образувания.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Илия Никоевски, Олга Сомова ПК "Орловец" гр. Габрово
 • Дата
  1978-07-07