Църквището

 • Други имена
  Църквата
 • Дължина
  45 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  21 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1971
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: възходяща, едноетажна, разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Г.Желязков, Т.Люцканов, Ат.Руманещов ПК "Злостен" Котел
 • Дата
  1971-06-14