Триоката

 • Други имена
  Пещера № 3
 • Дължина
  65 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Триоката | *Тройката, № 3

  с. Ъглен *Община Луковит *Ловешка област

  Местност: Селището (Иванчовски чукар) –

  Драганово-Бежановски район № 208

  Старопланинска област –

  G P S – E 24, 194931 N 43, 130136 – WGS84

  Рег.№ 1069 *Код № 208006 *НМВ 199м.

  Дължина 65м. *Денивелация 0м.

  Картирана на 30/04/1972г от Чавдар Недялков от ПК“Иван Вазов“ гр. София.

  Местонахождение:

  Намира се на 2км (30мин път) североизточно от с. Ъглен в местността Селището (Иванчовски чукар), на десния бряг на р. Вит, в основата на скалния венец в местността „Селището“ между пещерите №1076 „Кварцовата“ и №1077 „Прилепната“. Според районирането на карста в България /по Вл. Попов/ попада в Драганово-Бежанския пещерен район № 208 разположен в северната част на Средния Предбалкан, между реките Вит и Осъм. Дебелите до 90м, наклонени на запад-северозапад мастрихтски варовици, изграждат мантията на обширната Луковитска синклинала и на малките брахиантиклинали – Ъгленската и Садовската.

  Описание на пещерата:

  Хоризонтална, едноетажна, неразклонена, проходна и суха, без образувания. Наслаги от дребни и едри камъни. Тривходова със северно изложение. Представлява една криволичеща галерия, на която височината на свода ту се снишава, ту се увеличава от 1, 5 до 0, 4м, а на места е и доста тясна.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата