Триъгълната пещера

 • Други имена
 • Дължина
  7 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Триъгълната. гр. Девин. м. левия географски бряг на р. Девинска. Триградски пещерен район №408. № 5363. Районен № 408 201 Дължина (7. 30 м). GPS-координати по Пулково: N 41о 45′ 04. 7″ E 24о 20′ 54. 1″

  Местонахождение и достъп: Пещерата се намира в Девинската планина . Според районирането на карста (по В. Попов) попада в Триградски пещерен район № 408. Административно тя се намира в землището на гр. Девин, Смолянска обл. От гр. Девин се тръгва срещу течението на Девинската река, като се следва асфалтовото шосе. От неговия край води началото си еко пътеката водеща към местността Струилица. Следва се пътеката докато се достигне входът на пещерката. Той се намира на левият географски бряг на реката и на 3-4 метра вдясно от пътеката. Забележм е от нея. Описание: Струпване от каменни блокове образува псевдовход на пещерата. Същинският и вход е на 1. 20 м по-навътре. Той има триъгълен профил и размери широчина при основата 1. 50 м и височина 2. 20 м. Навътре следва галерия с дължина 6. 10, която също има 3-ъгълно сечение. Подът е равен и настлан с пръст и с ръбести камъни. В десния край на единствената галерия има тесен комин. Пещерата е топла и суха. В нея климатични и биоспелеологични изследвания не са извършвани. Нейните размери са незначителни. Дължената и е 7. 30 метра. Тя е образувана е във вулкански скали. История на проучването Пещерата е картирана е на 18. 04. 2007г. от А. Жалов и М. Стаменова от ПК “Хеликтит” София по време на теренен обход.

  Описание на достъпа

  Триъгълната. гр. Девин. м. левия географски бряг на р. Девинска. Триградски пещерен район №408. № 5363. Районен № 408 201 Дължина (7. 30 м). GPS-координати по Пулково: N 41о 45′ 04. 7″ E 24о 20′ 54. 1″

  Местонахождение и достъп: Пещерата се намира в Девинската планина . Според районирането на карста (по В. Попов) попада в Триградски пещерен район № 408. Административно тя се намира в землището на гр. Девин, Смолянска обл. От гр. Девин се тръгва срещу течението на Девинската река, като се следва асфалтовото шосе. От неговия край води началото си еко пътеката водеща към местността Струилица. Следва се пътеката докато се достигне входът на пещерката. Той се намира на левият географски бряг на реката и на 3-4 метра вдясно от пътеката. Забележм е от нея. Описание: Струпване от каменни блокове образува псевдовход на пещерата. Същинският и вход е на 1. 20 м по-навътре. Той има триъгълен профил и размери широчина при основата 1. 50 м и височина 2. 20 м. Навътре следва галерия с дължина 6. 10, която също има 3-ъгълно сечение. Подът е равен и настлан с пръст и с ръбести камъни. В десния край на единствената галерия има тесен комин. Пещерата е топла и суха. В нея климатични и биоспелеологични изследвания не са извършвани. Нейните размери са незначителни. Дължената и е 7. 30 метра. Тя е образувана е във вулкански скали. История на проучването Пещерата е картирана е на 18. 04. 2007г. от А. Жалов и М. Стаменова от ПК “Хеликтит” София по време на теренен обход.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата