Тиханка

 • Други имена
 • Дължина
  19 m.
 • Дълбочина
  14 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  865 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1970
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  гр. Котел *Сливенска област –

  Местност: вр. Тиханка –

  Котленски пещерен район

  Старопланинска област

  Рег.№ 15 *Код № 217015 *НМВ 865м.

  Обща дължина 13м. *Денивелация -14м.

  История на проучването:

  Пропастта е известна на местното население отдавна. Тя е открита и картирана на 13/07/1964г. от Васил Стоицев, Александър Грозданов членове на СПК“Академик“гр. София Мащаб 1: 100 Прекартирал инж. Лило Лилов на 04/08/1970г. СПК“Академик“гр. София. Развита е в мастрихтски варовици изграждащи южното бедро на Котленската антиклинала.

  Местонахождение:

  Намира се в карстовия район „Зелениче“, СЗ от град Котел. Излиза се на „Сухи дял“ – билото на Котленската планина на запад от Котленския проход. Голо, безводно и каменисто било, около 1050м. НВ. Във източната му част се намира вр. Тиханка.

  Описание:

  Входа на пропастта е разположен на стотина метра от вр. Тиханка, на северния склон на 865м. НВ и е с размери 2х0. 70м. След него започва низходяща галерия с наклон 80 градуса и на кота-11м достига неголяма зала, разделена на две от голям каменен блок. Има малко сталактити и няколко повлека. Пещерата е влажна, едногалерийна, развита по диаклазна цепка.

  Не е екипирана за ТЕВ.

  Необходим инвентар – 30 метрово въже за самоосигуровка.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Не e екипирана за ТЕВ.Вх.отвес -14 м.