Тъмната дупка

 • Други имена
  Голямата пещера -
 • Дължина
  160 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  10 m.
 • Надморска височина
  1460 m.
 • Ерозионен базис
  20 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: да
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Обитава се от голяма колония прилепи
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

   Рег. № Г О Л Я М А Т А П Е Щ Е Р А ( Т Ъ М Н А Т А Д У П К А ) м. Чудните мостове с. Забърдо, Смолянска област

  Местонахождение

  Пещерата СЃРµ намира РІ най-горната част РЅР° стръмен улей РІ скалните венци РЅР° левия Р±СЂСЏРі РЅР° ждрелото РЅР° Еркюприйска река, РЅР° около 500 Рј източно РѕС‚ хижа „Чудните мостове“. Р’С…РѕРґСЉС‚ Рµ СЃ полукръгла форма Рё мощен нанос РЅР° РїРѕРґР°, СЃ размери 6 РҐ 6 Рј, СЃ изложение РЅР° ЗЮЗ. РўСЂСѓРґРЅРѕ СЃРµ забелязва РѕС‚ РІСЉСЂС…Р° РЅР° почти отвесните скални венци, тъй като СЃРµ намира РІ страничния склон РЅР° улей. Маркиран Рµ СЃСЉСЃ знак Р·Р° проучена пещера.

  Засечени GPS координати (WGS84): E 24. 58625 N 41. 81928

  Надм. височина: 1380 м

  Достъп

  Р—Р° достигане РґРѕ пещерата СЃРµ подхожда РѕС‚ старите стопански постройки РїРѕРґ С…. „Чудните мостове“ или РѕС‚ отбивка РІ РґСЏСЃРЅРѕ РЅР° шосето надолу РЅР° РѕРє. 400 Рј РѕС‚ същата хижа, преди ляв завой. РђРєРѕ СЃРµ РїРѕРґС…РѕРґРё РѕС‚ хижата, СЃРµ РІСЉСЂРІРё РїРѕ слабо очертана пътека успоредно РЅР° ждрелото РЅР° Еркюприйска река, която постепенно излиза РЅР° РІСЉСЂС…Р° РЅР° скалните венци. РЎ излизането над венците СЃРµ търси улея, РІ който насреща СЃРµ вижда РІС…РѕРґСЉС‚ РЅР° пещерата. РђРєРѕ СЃРµ РїРѕРґС…РѕРґРё РѕС‚ отбивката РЅР° шосето, СЃРµ тръгва РїРѕ туристическата пътека РєРѕСЃРѕ надолу Рё след РїРѕ-малко РѕС‚ 100 Рј СЃРµ завива надясно Рё надолу без пътека през гората, докато СЃРµ излезе РЅР° скалните венци, където СЃРµ търси улеят СЃ РІС…РѕРґР° РЅР° пещерата.

  Геоморфоложко описание

  Пещерата е с голям вход и права и широка светла привходна част с мощен нанос от пръст и скални блокове, която навътре се стеснява и снишава. Отдясно по посоката на влизане има по-тясно разклонение, което води възходящо в посока приблизително назад. В ляво започва висок сух меандър с ширина до 1 м, развиващ се успоредно на главната галерия и свързан с нея на няколко места през блокажи. Главната галерия е с променлива височина и достига до малка влажна зала с образувания, откъдето надясно следва кална и по-ниска крайна галерия с образувания. Наляво от залата след няколко метра също се достига до край. Меандърът също има две разклонения, като първото по посока на влизане е ниско и възходящо в посока назад, а следващото е наклонена камина, излизаща във висока куполообразна зала с наклонен под, която е най-високо разположената част на пещерата. Всички галерии на пещерата достигат до споени блокажи от големи риолитни валуни с брекчоподобна спойка, на места с калцитни натеци. Няма осезаемо въздушно течение. В пещерата са забелязани троглобионти с размери 1-2 мм и подковоноси прилепи. Не са забелязани палеонтологични находки и артефакти, а преддверието на пещерата не е опушено. За проникване в пещерата не е необходима екипировка за преодоляване на отвесни участъци.

  Пещерата е известна и посещавана в съвремието от туристи поради близостта постъпили сведения за нея в ГКПБ. Картирана по време на националния пещерен сбор-конгрес на БФСп през 2010 г.

  љ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Џ “ БФС ОД, ГМО Описание на достъпа и геоморфоложко описание “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Пещера: ГОЛЯМАТА ПЕЩЕРА “Код: “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Синоними: ТЪМНАТА ДУПКА “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Селище: с. Забърдо “Общ. Чепеларе “Обл. Смолянска “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„” “Експедиция: нац. сбор БФСп “Подпис: “ Лист № “Вс. листа“ “Дата: 24. 05. 2010 г. “ “ 1 “ 1 “ Ђ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„™ Формат А4

  Описание на достъпа

   Рег. № Г О Л Я М А Т А П Е Щ Е Р А ( Т Ъ М Н А Т А Д У П К А ) м. Чудните мостове с. Забърдо, Смолянска област

  Местонахождение

  Пещерата СЃРµ намира РІ най-горната част РЅР° стръмен улей РІ скалните венци РЅР° левия Р±СЂСЏРі РЅР° ждрелото РЅР° Еркюприйска река, РЅР° около 500 Рј източно РѕС‚ хижа „Чудните мостове“. Р’С…РѕРґСЉС‚ Рµ СЃ полукръгла форма Рё мощен нанос РЅР° РїРѕРґР°, СЃ размери 6 РҐ 6 Рј, СЃ изложение РЅР° ЗЮЗ. РўСЂСѓРґРЅРѕ СЃРµ забелязва РѕС‚ РІСЉСЂС…Р° РЅР° почти отвесните скални венци, тъй като СЃРµ намира РІ страничния склон РЅР° улей. Маркиран Рµ СЃСЉСЃ знак Р·Р° проучена пещера.

  Засечени GPS координати (WGS84): E 24. 58625 N 41. 81928

  Надм. височина: 1380 м

  Достъп

  Р—Р° достигане РґРѕ пещерата СЃРµ подхожда РѕС‚ старите стопански постройки РїРѕРґ С…. „Чудните мостове“ или РѕС‚ отбивка РІ РґСЏСЃРЅРѕ РЅР° шосето надолу РЅР° РѕРє. 400 Рј РѕС‚ същата хижа, преди ляв завой. РђРєРѕ СЃРµ РїРѕРґС…РѕРґРё РѕС‚ хижата, СЃРµ РІСЉСЂРІРё РїРѕ слабо очертана пътека успоредно РЅР° ждрелото РЅР° Еркюприйска река, която постепенно излиза РЅР° РІСЉСЂС…Р° РЅР° скалните венци. РЎ излизането над венците СЃРµ търси улея, РІ който насреща СЃРµ вижда РІС…РѕРґСЉС‚ РЅР° пещерата. РђРєРѕ СЃРµ РїРѕРґС…РѕРґРё РѕС‚ отбивката РЅР° шосето, СЃРµ тръгва РїРѕ туристическата пътека РєРѕСЃРѕ надолу Рё след РїРѕ-малко РѕС‚ 100 Рј СЃРµ завива надясно Рё надолу без пътека през гората, докато СЃРµ излезе РЅР° скалните венци, където СЃРµ търси улеят СЃ РІС…РѕРґР° РЅР° пещерата.

  Геоморфоложко описание

  Пещерата е с голям вход и права и широка светла привходна част с мощен нанос от пръст и скални блокове, която навътре се стеснява и снишава. Отдясно по посоката на влизане има по-тясно разклонение, което води възходящо в посока приблизително назад. В ляво започва висок сух меандър с ширина до 1 м, развиващ се успоредно на главната галерия и свързан с нея на няколко места през блокажи. Главната галерия е с променлива височина и достига до малка влажна зала с образувания, откъдето надясно следва кална и по-ниска крайна галерия с образувания. Наляво от залата след няколко метра също се достига до край. Меандърът също има две разклонения, като първото по посока на влизане е ниско и възходящо в посока назад, а следващото е наклонена камина, излизаща във висока куполообразна зала с наклонен под, която е най-високо разположената част на пещерата. Всички галерии на пещерата достигат до споени блокажи от големи риолитни валуни с брекчоподобна спойка, на места с калцитни натеци. Няма осезаемо въздушно течение. В пещерата са забелязани троглобионти с размери 1-2 мм и подковоноси прилепи. Не са забелязани палеонтологични находки и артефакти, а преддверието на пещерата не е опушено. За проникване в пещерата не е необходима екипировка за преодоляване на отвесни участъци.

  Пещерата е известна и посещавана в съвремието от туристи поради близостта постъпили сведения за нея в ГКПБ. Картирана по време на националния пещерен сбор-конгрес на БФСп през 2010 г.

  љ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Џ “ БФС ОД, ГМО Описание на достъпа и геоморфоложко описание “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Пещера: ГОЛЯМАТА ПЕЩЕРА “Код: “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Синоними: ТЪМНАТА ДУПКА “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Селище: с. Забърдо “Общ. Чепеларе “Обл. Смолянска “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„” “Експедиция: нац. сбор БФСп “Подпис: “ Лист № “Вс. листа“ “Дата: 24. 05. 2010 г. “ “ 1 “ 1 “ Ђ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„™ Формат А4

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна,разклонена