Тъмната дупка

 • Други имена
  Голямата пещера -
 • Дължина
  160 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  10 m.
 • Надморска височина
  1460 m.
 • Ерозионен базис
  20 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: да
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Обитава се от голяма колония прилепи
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа и геоморфоложко описание

  Рег.№
  Г О Л Я М А Т А П Е Щ Е Р А ( Т Ъ М Н А Т А Д У П К А )
  м. Чудните мостове
  с. Забърдо, Смолянска област

  Местонахождение

  Пещерата се намира в най-горната част на стръмен улей в скалните венци на
  левия бряг на ждрелото на Еркюприйска река, на около 500 м източно от хижа
  „Чудните мостове“. Входът е с полукръгла форма и мощен нанос на пода, с размери
  6 Х 6 м, с изложение на ЗЮЗ. Трудно се забелязва от върха на почти отвесните
  скални венци, тъй като се намира в страничния склон на улей. Маркиран е със знак
  за проучена пещера.

  Засечени GPS координати (WGS84):

  Надм. височина: 1380 м

  Достъп

  За достигане до пещерата се подхожда от старите стопански постройки под
  х. „Чудните мостове“ или от отбивка в дясно на шосето надолу на ок. 400 м от
  същата хижа, преди ляв завой. Ако се подходи от хижата, се върви по слабо
  очертана пътека успоредно на ждрелото на Еркюприйска река, която постепенно
  излиза на върха на скалните венци. С излизането над венците се търси улея, в
  който насреща се вижда входът на пещерата. Ако се подходи от отбивката на
  шосето, се тръгва по туристическата пътека косо надолу и след по-малко от 100 м
  се завива надясно и надолу без пътека през гората, докато се излезе на скалните
  венци, където се търси улеят с входа на пещерата.

  Геоморфоложко описание

  Пещерата е с голям вход и права и широка светла привходна част с мощен
  нанос от пръст и скални блокове, която навътре се стеснява и снишава. Отдясно
  по посоката на влизане има по-тясно разклонение, което води възходящо в посока
  приблизително назад. В ляво започва висок сух меандър с ширина до 1 м, развиващ
  се успоредно на главната галерия и свързан с нея на няколко места през блокажи.
  Главната галерия е с променлива височина и достига до малка влажна зала с
  образувания, откъдето надясно следва кална и по-ниска крайна галерия с
  образувания. Наляво от залата след няколко метра също се достига до край.
  Меандърът също има две разклонения, като първото по посока на влизане е ниско и
  възходящо в посока назад, а следващото е наклонена камина, излизаща във висока
  куполообразна зала с наклонен под, която е най-високо разположената част на
  пещерата. Всички галерии на пещерата достигат до споени блокажи от големи
  риолитни валуни с брекчоподобна спойка, на места с калцитни натеци.
  Няма осезаемо въздушно течение. В пещерата са забелязани троглобионти с
  размери 1-2 мм и подковоноси прилепи. Не са забелязани палеонтологични находки
  и артефакти, а преддверието на пещерата не е опушено.
  За проникване в пещерата не е необходима екипировка за преодоляване на
  отвесни участъци.

  История на проучването

  Пещерата е известна и посещавана в съвремието от туристи поради близостта
  си до Чудните мостове. Изследвана е от спелеолози от клуба в Чепеларе, но няма
  постъпили сведения за нея в ГКПБ. Картирана по време на националния пещерен
  сбор-конгрес на БФСп през 2010 г.

  љ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Џ
  “ БФС ОД,ГМО Описание на достъпа и геоморфоложко описание “
  ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„”
  “Пещера: ГОЛЯМАТА ПЕЩЕРА “Код: “
  ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„”
  “Синоними: ТЪМНАТА ДУПКА “
  ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„”
  “Селище: с. Забърдо “Общ. Чепеларе “Обл. Смолянска “
  ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„”
  “Съставил: Иво Тачев “П.К. „Искър“ “Град: София “
  ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„”
  “Експедиция: нац. сбор БФСп “Подпис: “ Лист № “Вс. листа“
  “Дата: 24.05.2010 г. “ “ 1 “ 1 “
  Ђ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„™
  Формат А4

   

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна,разклонена

  Хоризонтален план

 • Картировач(и)
  Иво Тачев, Ц. Остромски; Лъчезар Ковачев (14.08.2022 г.) "Искър" - София; СК "Пълдин" (2022 г.)
 • Дата
  2010-05-23