Свинската пропаст

 • Други имена
 • Дължина
  0 m.
 • Дълбочина
  51 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Свинската пропаст

  с. Градежница *Община Тетевен *Ловешка област –

  Махала Джамийски –

  Местност: Чехля –

  Васильовски карстов район № 209 –

  Старопланинска област –

  G P S – E N – WGS84

  Рег.№ 110 *Код № 209007 *НМВ м.-

  Обща дължина 0м. *Денивелация -51м.

  История на откриването:

  Непредадена карта. Картирал Траян Георгиев – ПК“Веслец“ гр. Враца. Година 1965

  Местонахождение:

  На 4км западно от кв. Джамийски в местността Чехля между Петкова и Аскова чука.

  Описание на пещерата:

  Няма данни

  Екипиране за ТЕВ:

  Няма данни

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Не e екипирана ТЕВ