Сухата пещера

 • Други имена
 • Дължина
  36 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  50 m.
 • Година на откриване
  1978
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Сухата пещера

  с. Коевци, общ. Сухиндол, обл. Великотърновски

  № 2305   код 212052

  Местонахождение

  На 2000м от с. Коевци на десния бряг на р. Пиздица

  Най-близкият изходен пункт за пещерата е с. Коевци, намиращо се на 21 км от гр. Павликени. До същото се пътува с автобус от там около 35 мин. От селото се тръгва на югоизток но посока на р. Пиздица. Вървейки по десния й бряг по билото се стига до входа. Той е неголям с височина 2 м. и ширина 3,5 м. Намира се на склона, стръмно спускащ се към реката. Обърнат е на север. Местността се. Нарича Котленеца. Относителната денивелация спрямо местния ерозионен базис е 60 м. 3оната на мразовото изветряне се простира на 12 м. от входа навътре в пещерата.

  Описание на пещерата

  Пещерата е едноканална с обща дължина 36 м.

  От направените наблюдения става ясно, че някога там е текла река, благодарение на която се е образувала самата пукнатина. Галериите са ниски и заоблени. По дъното има глина и чакъл.

  Пещерата е бедна на образувания. Въпреки това процесът на калциране не е бил слаб. В резултат на него са се образували по тавана заоблени форми от бял цвят.

  През студените зимни месеци вследствие ниската температура и капещата на места вода се образува ледена кора с дебелина 1-2 см.

  В пещерата бяха намерени два прилепа и незначително количество прилепно гуано.

  За проникването в нея не е необходима специална техника и голям опит. Най-добре е групата, влизаща в пещерата да бъде не по-голяма от двама-трима души, снабдени с осветление за един час.

  Пещера, Суха, Едноетажна, Неразклонена, Варовик, Образувания

  Обща дължина 36 м Денивелация 0м (-0м, 0м)

  Отвеси: не

  Необходим алпийски инвентар: не

  Необходимо въже: не

  Стълба: не

  Друга специална екипировка: не

  Налична стационарна екипировка: не

  Брой сифони: 0

  Специфични особености:

  История на откриването

  Картирали Р. Николов, Ан. Попкирилова, Клубна експедиция Клуб „Планинец“ („Прилеп1962“) София 1978 г. Мащаб 1: 100

  ЛЕГЕНДА ЗА РАДА

  Някога, преди много години, по тези места са върлували кърджалийски , банди. Те грабели и убивали невинни хора, нападали търговци и богати пътници.

  Веднъж влезли в с. Коевци. На мегдана срещнали един селянин, от когото поискали пари. Той отказал да даде, защото нямал. Ядосани кърджалиите се заканили да го убият.

  Вечерта те нахлули в неговата къща и го заклали заедно с жена му» Взели каквото могат и си тръгнали. Изведнъж почувствали, че някой върви след а тях. Обърнали се и видели едно малко момиченце. Това била дъщерята на тяхната последна жертва. Опитали се да я прогонят, но детето нищо неразбиращо, упорите ги преследвало. Един от тях се съжалил и го взел.

  Така малката Рада заживяла с бандитите.

  Минали години. Рада пораствала. Станала хубава, снажна мома. Тя се грижела за главорезите, перяла, готвела, шиела дрехите им.

  Веднъж бандата се устроила на бивак в „Сухата пещера”. Рада слязла при реката, за да се измие. Там срещнала Бойчо – един от хайдутите на Вълчан войвода. Разказала му своята зла участ. Бойчо обещал да й помогне.

  Вечерта кърджалиите гуляели .Рада взела пушката от часовоя, застанал пред пещерата, а той отишъл да се весели. Това бил знак за хайдутите. Те нападнали бандитите, избили ги до един и се оттеглили в планината.

  Вълчан войвода благословил Рада и Бойчо, дал им пари и ги изпратил да живеят мирно в равнината.

  Дали това е вярно не зная, но хората разказват така.

  Карта

 • Картировач(и)
  Р. Николов, Ан. Попкирилова ПК "Прилеп1962" София
 • Дата
  1978-03-03
 • Пещерата е едноканална с обща дължина 36 м.

  От направените наблюдения става ясно, че някога там е текла река, благодарение на която се е образувала самата пукнатина. Галериите са ниски и заоблени. По дъното има глина и чакъл.

  Пещерата е бедна на образувания. Въпреки това процесът на калциране не е бил слаб. В резултат на него са се образували по тавана заоблени форми от бял цвят.

  През студените зимни месеци вследствие ниската температура и капещата на места вода се образува ледена кора с дебелина 1-2 см.

  В пещерата бяха намерени два прилепа и незначително количество прилепно гуано.

  За проникването в нея не е необходима специална техника и голям опит. Най-добре е групата, влизаща в пещерата да бъде не по-голяма от двама-трима души, снабдени с осветление за един час.

  Пещера, Суха, Едноетажна, Неразклонена, Варовик, Образувания

  Обща дължина 36 м Денивелация 0 м.