Сухата пещера

 • Други имена
  Пещера № 25
 • Дължина
  32 m.
 • Дълбочина
  7 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  1235 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1977
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Изходен пункт с. Тъжа. Селото е разположено в северозападната периферия на Казанлъшката Котловина на 550 м. н. в. Тръгва се по шосето за хижа Тъжа, което извива по левия долинен склон на р. Тъжа. Подминава се х. Русала в местността Светицата и след около пет километра пътят се раздвоява. Хваща се лявото разклонение, което води до основата на Козята стена. Преси ча се р. Тъжа и се поема на юг, по горски път, който постепенно преминава в пътека която извежда на поляна на билото. От там се взима посока запад и след десетина минути се излиза на поляната Бялата трева, в долната част на която се забелязва скален венец. В основата му, в непосредствена близост до Ченгене дере се намират пещерите.
  Пещерата се намира на около 10 минути път от билната поляна южно от Козята стена. /За достигаме на билната поляна виж описанието на пещери 24а,б,в/. Пещерата се намира на самия билен ръбна склона, в основата на малко скално стъпало. Цялата пещера е ниски с раздвоена централна галерия. В единственото разклонение се намира низходящ 7 метров праг. Целият под е покрит с дребни бели варовикови камъни. Редките образувания са изпочупени. Стопанско значение пещерата няма. За проникване са необходими осветление и гащеризони. За достигане па пещерата е необходим водач от ПК Казанлък или от с. Тъжа.

  Р. Делийски

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна, разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Р. Делийски ПК "Орлово гнездо" Казанлък
 • Дата
  1977-12