Субатта

 • Други имена
  Субатта - /Потъваща вода/, Проходна
 • Дължина
  518 m.
 • Дълбочина
  58 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  735 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1963
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: да
  Троглофили: да
  Троглобионти: не
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  История на откриването:

  Пещерата е позната на местните хора, името и означава „Потъваща вода“ или „Водата се скри“ на турски. През 1963 г пещерняци от СПК „Академик“ гр. София картират пещерата до първия сифон.

  През 1974 г в изследването се включват и английски леководолази, които изследват и картират горния етаж.

  След няколко неуспешни опита да бъде преминат, през септември 1983 г сборна група от Сливен, Котел, Ямбол и Русе разчиства и преодолява сифона.

  Защитен природен обект с прилежаща площ 1 ха /Заповед 234/04. 04. 1980 г/ДВ, бр. 35, 1980 г. Картирал: Панайот Нейковски СПК“ Академик“ София 1964 г

  Прекартирали: сборна група от Сливен, Котел, Ямбол и Русе 1983 г, Мариана Петрова, В. Данева – „Протей“ Сливен

  Местонахождение:

  Намира се на 2 часа път северозападно от Котел в местността Арпалъка, Злостен, на 300 м югозападно от пр. „Ледника“ Представлява губилище на потока от дерето в дясно, в дъното на голям валог. Формирана в маастрихтски варовици, изграждащи слабо наклоненото /5-30 гр./ южно бедро на Котленската антиклинала.

  Описание на пещерата:

  Пещерата е пропастна, водна, ПОНОРНА, двуетажна, разклонена, богата на вторични форми. Входът е широк 6 м и висок до 8 м. Вторият сифон е с дължина 7 м. След него пещерата се разклонява на две. Горният етаж е богат на вторични образувания. Вляво, след втория сифон, хоризонтална галерия оформя долен воден етаж. След многобройни прагове и малки отвеси се достига до краен воден сифон.

  ОПИСАНИЕ до първи сифон

  „Пещерата започва с малка заличка, в която под влияние на проникващата светлина растат мъхове и водорасли. Следва двуметров праг с езерце под него. Светлината постепенно намалява и след завоя вдясно настъпва пълен мрак. Следвайки поточето, преминаващо по 58 метровата галерия, по наклонения и покрит с чакъл под, се достига до мястото, където водата изчезва в тесен канал. Връщайки се обратно към входа, човек може да разгледа 15-метровата камина или повлеците – тези различно обагрени плащове, които стичащата вода е наметнала върху огладените стени на пещерата, а погледът отправен към тавана, ще забележи висящите прилепи. Има предание, че в мрачните години на робството хайдутите са криели в пещерата взетото от бейове и спахии злато. Затова не е чудно, че иманярите често навестяват пещерата.“/П. Нейковски СПК „Академик“ София, 1964 г./

  Описание на достъпа

  История на откриването:

  Пещерата е позната на местните хора, името и означава „Потъваща вода“ или „Водата се скри“ на турски.

  През 1963 г пещерняци от СПК „Академик“ гр. София картират пещерата до първия сифон.

  През 1974 г в изследването се включват и английски леководолази, които изследват и картират горния етаж. След няколко неуспешни опита да бъде преминат, през септември 1983 г сборна група от Сливен, Котел, Ямбол и Русе разчиства и преодолява сифона. Защитен природен обект с прилежаща площ 1ха /Заповед 234/04. 04. 1980 г/ДВ, бр. 35, 1980 г.

  Картирал: Панайот Нейковски СПК „Академик“ София 1964 г

  Прекартирали: сборна група от Сливен, Котел, Ямбол и Русе 1983г, Мариана Петрова, В. Данева – „Протей“ Сливен

  Местонахождение:

  Намира се на 2 часа път северозападно от Котел в местността Арпалъка, Злостен, на 300 м югозападно от пр. „Ледника“ Представлява губилище на потока от дерето в дясно, в дъното на голям валог. Формирана в маастрихтски варовици, изграждащи слабо наклоненото /5-30 гр./ южно бедро на Котленската антиклинала.

  Описание на пещерата:

  Пещерата е пропастна, водна, ПОНОРНА, двуетажна, разклонена, богата на вторични форми. Входът е широк 6 м и висок до 8 м. Вторият сифон е с дължина 7 м. След него пещерата се разклонява на две. Горният етаж е богат на вторични образувания. Вляво, след втория сифон, хоризонтална галерия оформя долен воден етаж. След многобройни прагове и малки отвеси се достига до краен воден сифон.

  ОПИСАНИЕ до първи сифон

  „Пещерата започва с малка заличка, в която под влияние на проникващата светлина растат мъхове и водорасли. Следва двуметров праг с езерце под него. Светлината постепенно намалява и след завоя вдясно настъпва пълен мрак. Следвайки поточето, преминаващо по 58 метровата галерия, по наклонения и покрит с чакъл под, се достига до мястото, където водата изчезва в тесен канал. Връщайки се обратно към входа, човек може да разгледа 15-метровата камина или повлеците – тези различно обагрени плащове, които стичащата вода е наметнала върху огладените стени на пещерата, а погледът отправен към тавана, ще забележи висящите прилепи. Има предание, че в мрачните години на робството хайдутите са криели в пещерата взетото от бейове и спахии злато. Затова не е чудно, че иманярите често навестяват пещерата.“ /П. Нейковски СПК „Академик“ София, 1964 г./

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: да
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 6
  Специфични особености: Двуетажна, разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  П. Нейковски - СПК "Академик" София, Мариана Петрова, В. Данева - "Протей" Сливен СПК "Академик" София, "Протей" Сливен
 • Дата
  1966-08-08