Стъпалката

 • Други имена
  Слащенската пещера
 • Дължина
  68 m.
 • Дълбочина
  38 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  650 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Chilopoda Lithobius,Collembola,Gastropoda,Ixodes sp.,Diplopoda Polydesmida,Myotis,Rhinolophus
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Боян Петров 18. 07. 2006 Година: 1 Източник: лично посещение, юни 2006 Пещерата се намира трудно. Изходен пункт е с. Вълкосел. Тръгва се по черния път, отиващ в посока река Места, който започва точно срещу асфалтовия разклон за Сатовча и Слащен. След около 3 km има разклон при който се хваща най-десния път (основният път продължава за Слащен). След около 4 km се стига до масива на вр. Бърдото (777 m), където се намира и пещерата. Входът и е разположен откъм склона, който слиза до река Места и се намира от ляво на мислената ос прекарана от Черните скали (Църен камик) към склона на Бърдото. Ориентир за намирането и е лекото разширение на черния път, като на камъните отдясно има надписи с имена и години. Оставя се колата и на стръмно спускащия се южен склон, на около 120 m под пътя и на ок. 50 m западно от върха на варовикова скала се намира входът. Отворът му е трудно забележим от разстояние, тъй като е низходящ, гледа към реката и размерите му са приблизително 1 m x 0. 8 m. Пещерата представлява срутищна пропаст с големи и по-малки блокове, между които се прониква надолу. След около 20 m провиране по тесни галерии се стига до зала, от която видимо започват няколко отвеса. Със стълба се екипира най-късия отвес (ок. 5 m). След преодоляването му се слиза в голяма зала с каменни блокове, между които се слиза на по-долни нива. За проникване до дъното трябва да се екипира и последния праг (ок. 4 m). Общата картирана дължина: 68 m. Денивилацията: -38 m. На много места има големи купчини с прилепно гуано. Пещерата е влажна, а блоковете са покрити с глина и гуано. На дъното мирише силно на сяра. За екипиране са неoбходими няколко къси въжета (2 х 10-15 m), стълба (10 m), няколко карабинера, комплект ексцентрици или клеми. Температура: 14? C.

  Описание на достъпа

  Боян Петров 18. 07. 2006 Година: 1 Източник: лично посещение, юни 2006 Пещерата се намира трудно. Изходен пункт е с. Вълкосел. Тръгва се по черния път, отиващ в посока река Места, който започва точно срещу асфалтовия разклон за Сатовча и Слащен. След около 3 km има разклон при който се хваща най-десния път (основният път продължава за Слащен). След около 4 km се стига до масива на вр. Бърдото (777 m), където се намира и пещерата. Входът и е разположен откъм склона, който слиза до река Места и се намира от ляво на мислената ос прекарана от Черните скали (Църен камик) към склона на Бърдото. Ориентир за намирането и е лекото разширение на черния път, като на камъните отдясно има надписи с имена и години. Оставя се колата и на стръмно спускащия се южен склон, на около 120 m под пътя и на ок. 50 m западно от върха на варовикова скала се намира входът. Отворът му е трудно забележим от разстояние, тъй като е низходящ, гледа към реката и размерите му са приблизително 1 m x 0. 8 m. Пещерата представлява срутищна пропаст с големи и по-малки блокове, между които се прониква надолу. След около 20 m провиране по тесни галерии се стига до зала, от която видимо започват няколко отвеса. Със стълба се екипира най-късия отвес (ок. 5 m). След преодоляването му се слиза в голяма зала с каменни блокове, между които се слиза на по-долни нива. За проникване до дъното трябва да се екипира и последния праг (ок. 4 m). Общата картирана дължина: 68 m. Денивилацията: -38 m. На много места има големи купчини с прилепно гуано. Пещерата е влажна, а блоковете са покрити с глина и гуано. На дъното мирише силно на сяра. За екипиране са неoбходими няколко къси въжета (2 х 10-15 m), стълба (10 m), няколко карабинера, комплект ексцентрици или клеми. Температура: 14? C.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: