Средната Мааза

 • Други имена
  Пещерата на бурсуците
 • Дължина
  40 m.
 • Дълбочина
  14 m.
 • Положителна денивелация
  4 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1927
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  МААЗИТЕ, c. БЯЛА Беленските пещери отстоят на 26км. северозападно от Сливен и на 6-7км. северно от с. Бела. До тях може да се отиде от Сливен по шосето за гр. Елена, от което се отклонява в ляво по шосето за с. Бела. След 13км. се отклонява в дясно по пътя за каменовъглената мина “ Качулка “ и на 16км. се завива в ляво по пътя за каменовъглена мина „Русалка“, по течението на р. Хамза-дере. На 500 – 600m. източно от мина „Русалка“ се намира каменовъглена мина „Хамза-дере“. На 25мин. път от тук, в югозападните склонове на в. „Качулка“ висок 1082м., се намират З-те Беленски пещери – Маазите; Горна Мааза, Средна Мааза и Долна Мааза. „Горната Мааза“ На запад от в. „Качулка“ следват няколко по-ниски върхове. На един от тях, почти на самото било се намира „Горната Мааза“. Тя представлява леснодостъпна суха зала с диаметър 8-9м. и височина 5-6м. На най-високата част на тавана има кумин. Входа е малък. Варовити образувания почти липсват, ДТ ѝ е до 10м. В нея П. Дренски е намерил паяка Meta menardi Latr. „Средната Мааза“ / Бурсуците / Намира се на около 200м. под „Горната Мааза“. Входа се намира между полегнали на 35° варовити пластове, има височина 2, 50 м. и 1,5 м. широчина. П се разделя на два клона – ляв и десен. Левия клон е сух, с дължина до 8 м., а десния е влажен, дори кален и върви силно надолу, В него на ЗО м. е намерена човешка кост — Tibia. Средната Мааза или Пещерата на Бурсуците носи името си от Язовец (Бурсук) и има Дължина около 50 м.

  Описание на достъпа

  МААЗИТЕ, c. БЯЛА Беленските пещери отстоят на 26км. северозападно от Сливен и на 6-7км. северно от с. Бела. До тях може да се отиде от Сливен по шосето за гр. Елена, от което се отклонява в ляво по шосето за с. Бела. След 13км. се отклонява в дясно по пътя за каменовъглената мина “ Качулка “ и на 16км. се завива в ляво по пътя за каменовъглена мина „Русалка“, по течението на р. Хамза-дере. На 500 – 600m. източно от мина „Русалка“ се намира каменовъглена мина „Хамза-дере“. На 25мин. път от тук, в югозападните склонове на в. „Качулка“ висок 1082м., се намират З-те Беленски пещери – Маазите; Горна Мааза, Средна Мааза и Долна Мааза. „Горната Мааза“ На запад от в. „Качулка“ следват няколко по-ниски върхове. На един от тях, почти на самото било се намира „Горната Мааза“. Тя представлява леснодостъпна суха зала с диаметър 8-9м. и височина 5-6м. На най-високата част на тавана има кумин. Входа е малък. Варовити образувания почти липсват, ДТ ѝ е до 10м. В нея П. Дренски е намерил паяка Meta menardi Latr. „Средната Мааза“ / Бурсуците / Намира се на около 200м. под „Горната Мааза“. Входа се намира между полегнали на 35° варовити пластове, има височина 2, 50м. и 1, 5м. широчина. П се разделя на два клона – ляв и десен. Левия клон е сух, с дължина до 8м., а десния е влажен, дори кален и върви силно надолу, В него на ЗОм. е намерена човешка кост — Tibia. Средната Мааза или П на Бурсуците носи името си от Язовец (Бурсук) и има Д около 50м.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Развита на 4 основни нива

  Карта

 • Картировач(и)
  Желю Стефанов, Кунчо Кунев ПК "Камиле" Ямбол
 • Дата
  1977