Спущеница

 • Други имена
 • Дължина
  23 m.
 • Дълбочина
  9 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Изход Потребител: Здравко Илиев

  Спущеница Идентификация

  В А Ж Н О:

  Пещерите с № над 9000 са известни, но не са картотекирани – липсва карта, описание и/или други данни

  За въпрос, добавяне или промяна на данни или нещо друго…

  Към Говорилнята…

  GPS координати – в градуси, минути, секунди и стотни

  Датум WGS84

  Картите са в Картотеката – подредени по райони.

  Правила за пълен достъп ТУК…

  Любопитна статистика ТУК…

  БФСп № 3149

  № район и пещера

  202068 Район и област Салашки район, Старопланинска област Местоположение Местност Гламите (Студени връх) Махала / квартал
  Населено място с. Върбово Код на ЕКАТТЕ 12797 Община Чупрене Област Видинска област G P S
  Достъпност Статус Няма данни Категория Няма данни Достъп Няма данни Защитена от
  Характеристики Вид Пропаст , Пещера с наклон до 45% Влажност Влажна Разклоненост Едноетажна , Неразклонена Други Скала – Варовик, Диаклазна , Образувания Данни Обща дължина 20м Денивелация (- , +) 9м (-9м, 0м) Площ, Обем, НМВ Няма данни, Няма данни, Няма данни Карта
  Картирали Благой Мильотев Експедиция Клубна експедиция Клуб „Академик“ София Година 1970 Мащаб 1: 100 Прекартирали В. Данева, Ц. Иванов, К. Кунев – РПЕ 1982г. Последна карта 1982г.

  История на откриването Няма данни

  Местонахождение Намира се на север от с. Върбово под Студени връх на малкия венец източно от „Големи печ“ и „Тъмни печ“.

  Описание на пещерата Пропастна пещера с малък отвор с размери 1, 5х1м, от който се попада в камбана с дъно – сипей от нападали камъни и се намира на 7м дълбочина. Отворът се намира почти в средата на малка пещера с дължина по главната ос 25м. В източния край след незначително изкачване се достига комин, затлачен с камъни и пръст в най-горната си част и имащ явна връзка с повърхносгта. На повърхността сьщо има един вход, дъното на който е затлачено. В голямата средна зала се намират две rpyпи образувания, включващи повлеци, завеси, сталактити и сталагмити. В западния край на залата се намира малък сифон, който е най-ниската точка на пещерата. След него се влиза в крайната зала, стените на която са покрити с образувания. Забелязват се прилепи и няколко напуснати гнезда на птици.

  Екипиране за ТЕВ Няма данни

  Обратно в списъка

  Copyleft 2006 by SPELEOMANIA – Data by HINKO

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Не е екипирана за ТЕВ

  Карта

 • Картировач(и)
  В.Данева ПК Сливен
 • Дата