Соватя

 • Други имена
  Пещера № 7
 • Дължина
  54 m.
 • Дълбочина
  8 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Соватя | *Пещера № 7

  с. Кралевo *Община Търговище *Търговищка област –

  Местност: Соватя –

  Преславски карстов район № 218 –

  Старопланинска област –

  Рег.№ 1498 *Код № 218024 –

  Обща дължина 54м. *Денивелация -8м.

  История на откриването

  Картирана на 24/10/1976г. от Б. Бонев и В. Бяндов om ПК „Луцифер“ гр. Търговище. Мащаб 1: 100

  Местонахождение:

  Намира се на 3км северозападно от с. Кралево в местността Соватя. Образувана във валанжински варовици, изграждащи мантията на дългата, асиметрично развита, слабо полегнала на север Преславска антиклинала.

  Описание на пещерата:

  Кратко описание: Влажна, едноетажна, неразклонена, без образувания. Вход пропастен, три метров праг.

  Екипиране за ТЕВ.

  Пропастта не е екипирана за ТЕВ.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна, неразклонена