Смесите №1

  • Други имена
  • Дължина
    13 m.
  • Дълбочина
    0 m.
  • Положителна денивелация
    0 m.
  • Надморска височина
    0 m.
  • Ерозионен базис
    50 m.
  • Година на откриване
  • Карстов район
  • Морфология
  • Степен на водност
  • Статут на защита
  • Община
  • Населена място/местност
  • Биологични видове

    Троглоксени: н.д.
    Троглофили: н.д.
    Троглобионти: н.д.
    Защитени биологични видове: н.д.
    Новоткрити биологични видове: н.д.
    Намерени биологични видове:
    Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

    Описание на достъпа

    Описание на пещера *Смесите – о1* с. Бежаново Ловешка област Местност *под Маринковските ливади* Дължина 13м. Денивелация 0м Рег.№ 2400
    Хоризонтална пещера в землището на с. Бежаново, Дерм, селищна сис- тема. От селото отстои на около 3км северозападно, тръгва се по течението на р. Каменица посока р. Вит. Намира се на десния бряг на р. Вит, срещу местността *Църквата*. Входът е разположен в основата на скалния венец, под Маринковските ливади, с източно изложение, правоъгълна форма. Размери 2, 50х3м. Пещерата е хоризонтална, едно- етажна, неразклонена, брахиклазна, суха. Според класификацията на пещерните райони в България/поВл. Попов/ попада в Драганово-Бежанския карстов район, разположен в северна- та част на Средния Предбалкан, между реките Вит и Осъм. Дебелите до 90м., наклонени на запад-северозапад мастрихтски варовици образуват мантията на обширното Луковитско синклинално понижение и малките брахиантиклинали – Ъгленската, Беглежката и Садовската. Изследвана и картотекирана през 1986 год. от Пл. Йорданов, Т. Троан- ски, участници в клубна експедиция организирана от пещерен клуб *Студенец* гр. Плевен.

    Отвеси: не
    Необходим алпийски инвентар: не
    Необходимо въже: не
    Стълба: не
    Друга специална екипировка: не
    Налична стационарна екипировка: не
    Брой сифони: 0
    Специфични особености: едноетажна,разклонена

    Карта

  • Картировач(и)
  • Дата