Смелите очички

 • Други имена
  Прилепната пещера, Тарапаната
 • Дължина
  70 m.
 • Дълбочина
  10 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  395 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1977
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: не
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Лятно убежище на 4 вида прилепи
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове: Два вида прилепи формират многохилядни колонии м. 08 – 10

  Описание на достъпа

  Няма защитен статут, но попада в територията на археологическия резерват „Мадара“. Това ограничава достъпа на случайни посетители. През 1999 г единия от входовете е затворен при дейност за консервацията на Мадарския конник. Намира се на 100м височина в масива и на 25м под ръба на скалния венец. От пътеката към крепостта Мундрага, се отделя в ЮИ посока малка пътечка на името на пещерата, която траверсира скалния ръб и води до входа. По картирането от Ат. Спасов от 80-те години, входа е пропастен с дълбочина 10м, като дъното е блокаж от обрушен материал. Пещерата е образувана по разломна цепнатина с посока СЗ-ЮИ със средна ширина 10м, дължина 70м и е суха, неразклонена. През 1990г е излята бетонна покривка на голямата цепнатина, отделяща Конника от платото, като в пещерата е инсталиран механичен чешки екстензометър ТМ-71, който, заедно с двата прибора в близост до релефа и няколко щифтови марки, изгражда мониторинговата система за следене съвременните тектонски и блокови движения в обсега на паметника. Данните би трябвало да се отчитат тримесечно, но е направено за последен път през V/2003г. Понастоящем в пещерата се слиза на рапел – 24м от връзване на въжето за храсталак на ръба на платото и изтътрузване до бетона. През капака на входа се пускат още 8м до достигане на уреда.

  (Константин Костов, 2003 г.)

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: 1999 г. един от входовете е запечатен

  Карта

 • Картировач(и)
  Ат.Спасов, М.Милчев ПК "Хадес" Шумен
 • Дата
  1977