Скокь

 • Други имена
 • Дължина
  723 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  9 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  2 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: не голяма колония прилепи – малък подковонос
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на пещера 3 *Скокъ* с. Драгана Ловешка област Местност *Скокъ* под *Угърчинските колиби* Дължина 723м. Денивелация +9м. Рег.№ 1523

  Пещерата се намира на около 6км южно от с. Драгана. Преминава се през кравефермата на селото и се излиза на р. Каменица в местнос- тта *Скокъ*. Тръгва се срещу течението на реката, покрай скалния венец, намиращ се на десния и бряг, на чийто склон са разположени отворите на три пещери. Първата от ляво на дясно е входът на пещ- ера 3-*Скокъ*, намиращ се в подножието на скалния венец, досами коритото на реката, на около 40 метра преди водопада *Скокъ*. Според класификацията на пещерните райони в България/поВл. Попов/ попада в Драганово-Бежанския карстов район, разположен в северна- та част на Средния Предбалкан, между реките Вит и Осъм. Дебелите до 90м., наклонени на запад-северозапад мастрихтски варовици образуват мантията на обширното Луковитско синклинално понижение и малките брахиантиклинали – Ъгленската, Беглежката и Садовската. Отворът е разделен от основна скала на три самостоятелни входа, със северозападно изложение и които образуват малък лабиринт в началните части на пещерата. Пещерата е хоризонтална, смесена, раз- клонена, водна, едноетажна. Основната галерия е с ширина от 2 до 8 м. и височина от 1 до 6 м. Най-тясното място/плътен сифон/ е на 230м. До там е проучена от Сава Савов от ПК*Студенец* гр. Плевен през 1976 год. На 21. 03. 1979г. А. Георгиев, К. Христов и В. Йорданов от ПК*Златна Панега*гр. Луковит преминават сифона и достигат до нов плътен сифон на кота 723м и правят хоризонтален план на пещерата. След 1990 г. Б. Гарев и И. Гунев подновяват проучванията, като И. Гунев преминава полусифона, след това поредният сифон, от- крива и прониква около 300-400 м. навътре. Карта не е правена на тези части. В пещерата се срещат пещерни образувания – цевични и луковични сталактити, завеси, няколко сталактони и барабани. Забе- лязани два броя прилепи – албиноси.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: да
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 4
  Специфични особености: Едноетажна,разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата