Скокъ №2

 • Други имена
 • Дължина
  39 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  2 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на пещера *Скокъ – 2* с. Драгана Ловешка област Местност *Скокъ* под *Угърчинските колиби* Дължина 43м. Рег.№ 1098

  Пещерата се намира на около 6км южно от с. Драгана. Преминава се през кравефермата на селото и се излиза на р. Каменица в местнос- тта *Скокъ*. Тръгва се срещу течението на реката, покрай скалния венец, намиращ се на десния и бряг, на чийто склон са разположени отворите на три пещери. Крайната, дясна от тях е входът на пещера *Скокъ 2*, намиращ се в подножието на втора тераса, на около 10 метра от пещера *Скокъ – 1*и на около 20м от водопада *Скокъ*. Според класификацията на пещерните райони в България/поВл. Попов/ попада в Драганово-Бежанския карстов район, разположен в северна- та част на Средния Предбалкан, между реките Вит и Осъм. Дебелите до 90м., наклонени на запад-северозапад мастрихтски варовици образуват мантията на обширното Луковитско синклинално понижение и малките брахиантиклинали – Ъгленската, Беглежката и Садовската. Отворът е разделен от основна скала на два самостоятелни входа, със северозападно изложение. Пещерата е хоризонтална, смесена, раз- клонена, влажна, едноетажна. Срещат се и малко пещерни образувания – цевични и морковообразни сталактити, които запушват крайните части на пещерата. Изследвана и картотекирана 1975 год. от Сави Савов и Цветан Йолов членове на ПК *Студенец* гр. Плевен.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна,разклонена ,с 2 входа

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата