Скокъ №1

 • Други имена
 • Дължина
  32 m.
 • Дълбочина
  1 m.
 • Положителна денивелация
  2 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на пещера *Скокъ – 1* с. Драгана Ловешка област Местност *Скокъ* под *Угърчинските колиби* Дължина 32м. Рег.№ 1097

  Пещерата се намира на около 6км южно от с. Драгана. Преминава се през кравефермата на селото и се излиза на р. Каменица в местнос- тта *Скокъ*. Тръгва се срещу течението на реката, покрай скалния венец, намиращ се на десния и бряг, на чийто склон са разположени отворите на три пещери. Средната от тях е входът на пещера *Скокъ 1*, намиращ се в подножието на втора тераса, непосредствено под летните каменни кошари, т. н.*Угърчински колиби*, попадащи в земли- щето на гр. Угърчин и на около 30м. преди водопада *Скокъ*. Според класификацията на пещерните райони в България/поВл. Попов/ попада в Драганово-Бежанския карстов район, разположен в северна- та част на Средния Предбалкан, между реките Вит и Осъм. Дебелите до 90м., наклонени на запад-северозапад мастрихтски варовици образуват мантията на обширното Луковитско синклинално понижение и малките брахиантиклинали – Ъгленската, Беглежката и Садовската. Входът е с полусферична форма 5 на 5 метра, със северозападно из- ложение. Пещерата е хоризонтална, брахиклазна, разклонена, суха, ед- ноетажна. Иманярски обект, има опасност от падане в техен изкоп. Срещат се и малко пещерни образувания – цевични и морковообразни сталактити и няколко сталактона. Изследвана и картотекирана 1975 год. от Сави Савов и Цветан Йолов членове на ПК *Студенец* гр. Плевен.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна,разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата