Шестовратица

 • Други имена
  Верандата -
 • Дължина
  32 m.
 • Дълбочина
  3 m.
 • Положителна денивелация
  5 m.
 • Надморска височина
  250 m.
 • Ерозионен базис
  3 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Шeстовратица. г. Черепиш. с. Люти брод. м. Левия географски бряг на р. Искър срещу перона на жп. Гара Черепиш. Врачански пещерен район №203. Згориградски пещерен подрайон. № 5240. Районен № 203 544. Дължина (32. 00 м), денивелация (7. 50 м), (-2. 50 м), (+5. 00 м).

  GPS-координати по Пулково: N 43о 05′ 54. 1″ E 23о 36′ 28. 9″

  Местоположение и достъп: Пещерата се намира на левия географски бряг на р. Искър в срещу перона на жп. Гара Черепиш, откъдето нейните входове са забележими. Попада в обсега на Врачанската планина, Западен Предбалкан. Според класификацията на пещерните райони в България (по В. Попов) тя попада във Врачанския пещерен район № 203, Згориградски пещерен подрайон. За достигане до обекта се тръгва от гарата покрай ж. п линията посока София. След като се пресече моста над реката, вдясно от линията се отделя недобре очертана, в началото си, пътека, която се изкачва в масива движейки се над скалите надвиснали над реката. В последствие пътеката се очертава ясно. След изкачването следва спускане като посоката е към каптажа и входа на известната пещера Езерото. След достигането на заливната тераса на реката, се тръгва по нея като се следи течението на реката. Достига се до място, където не може да се продължи, където следва много стръмно изкачване по наклона на скалите (денивелация ~ 3 м) и после по самият склон (още около 2-3 м). Следва траверсиране в избраната посока (по течението) до достигането на характерен улей, водещ към Искъра. След спускане, се достига площадката, на която са разположени входовете на пещерите. Описание: Пещерата има 6 входа, откъдето идва и името й. Всички те са разположени на скална площадка разположена на около 3 м над нивото на река Искър и имат югоизточно изложение. Пещерата има лабиринтен характер обусловен от галериите свързващи входовете й. Основни сред тях са централните две, които са разположени една над друга и чиято, генерална посока на развитие е север-юг. Долният етаж е частично наводнен от р. Искър. Пещерата е бедна на натечни образувания. Общата ѝ дължина е 32. 00 м, Денивелация: 7, 50 м (+5. 00 м), (-2. 50 м). История на проучването: Проучена и картирана от А. Жалов и М. Стаменова членове на ПК “Хеликтит” София, на 03. 04. 2007г. по време на регионална пещерна експедиция “Черепиш. 2007” организирана от ПК “Стрешеро”-Враца.

  Описание на достъпа

  Шeстовратица. г. Черепиш. с. Люти брод. м. Левия географски бряг на р. Искър срещу перона на жп. Гара Черепиш. Врачански пещерен район №203. Згориградски пещерен подрайон. № 5240. Районен № 203 544. Дължина (32. 00 м), денивелация (7. 50 м), (-2. 50 м), (+5. 00 м).

  GPS-координати по Пулково: N 43о 05′ 54. 1″ E 23о 36′ 28. 9″

  Местоположение и достъп: Пещерата се намира на левия географски бряг на р. Искър в срещу перона на жп. Гара Черепиш, откъдето нейните входове са забележими. Попада в обсега на Врачанската планина, Западен Предбалкан. Според класификацията на пещерните райони в България (по В. Попов) тя попада във Врачанския пещерен район № 203, Згориградски пещерен подрайон. За достигане до обекта се тръгва от гарата покрай ж. п линията посока София. След като се пресече моста над реката, вдясно от линията се отделя недобре очертана, в началото си, пътека, която се изкачва в масива движейки се над скалите надвиснали над реката. В последствие пътеката се очертава ясно. След изкачването следва спускане като посоката е към каптажа и входа на известната пещера Езерото. След достигането на заливната тераса на реката, се тръгва по нея като се следи течението на реката. Достига се до място, където не може да се продължи, където следва много стръмно изкачване по наклона на скалите (денивелация ~ 3 м) и после по самият склон (още около 2-3 м). Следва траверсиране в избраната посока (по течението) до достигането на характерен улей, водещ към Искъра. След спускане, се достига площадката, на която са разположени входовете на пещерите. Описание: Пещерата има 6 входа, откъдето идва и името й. Всички те са разположени на скална площадка разположена на около 3 м над нивото на река Искър и имат югоизточно изложение. Пещерата има лабиринтен характер обусловен от галериите свързващи входовете й. Основни сред тях са централните две, които са разположени една над друга и чиято, генерална посока на развитие е север-юг. Долният етаж е частично наводнен от р. Искър. Пещерата е бедна на натечни образувания. Общата ѝ дължина е 32. 00 м, Денивелация: 7, 50 м (+5. 00 м), (-2. 50 м). История на проучването: Проучена и картирана от А. Жалов и М. Стаменова членове на ПК “Хеликтит” София, на 03. 04. 2007г. по време на регионална пещерна експедиция “Черепиш. 2007” организирана от ПК “Стрешеро”-Враца.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 1
  Специфични особености: развита на три нива,разклонена с 6 входа

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата