Селската дупка

 • Други имена
  Цонева дупка
 • Дължина
  17 m.
 • Дълбочина
  7 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Селската дупка | *Цонева дупка –

  с. Пирин *Община Сандански

  Благоевградска област –

  Местност: До селото –

  Тешовски карстов район № 403 –

  Рило-Родопска област –

  G P S – E 23, 332376 N 41, 323455 – WGS84-

  Статус: В национален парк (резерват)-

  Рег.№ 122 *Код № 403014 *НМВ 768м.

  Обща дължина 17м. *Денивелация -7м.

  История на откриването:

  Картирана на 10/09/1988г. от Я. Янков, Кр. Парасков, Ев. Христов ПК“Еделвайс“ гр. Сандански. Мащаб 1: 100

  Местонахождение:

  В близост до селото – на 350м северозапад-запад. Развита в мрамори, които образуват пръстен около Тешевското гранитно подуване и потъват периклинално под ъгъл 20 – 80 градуса. Карстовият басейн представлява дълбоко дренирана тектонска депресия.

  Описание на пещерата:

  Кратко описание: Наклонена низходяща пещера. Диаклазна Едноетажна, разклонена, суха, без образувания.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Ясен Янков, Красимир Порасков ПК "Еделвайс" София
 • Дата
  1988-09-10