Селимова дупка

 • Други имена
 • Дължина
  75 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  40 m.
 • Година на откриване
  1971
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  СЕЛИМОВА ДУПКА

  с. Пушево обл. Велико Търново

  № 423   код 213001

  Пещерата се намира на около 80 метра вляво от средата на венеца, обърнат на юг – югоизток, който се намира вляво от пътя при движение от е. Керека към с. Пушево, па около З км от Керека. Още от пътя се вижда откъртения блок, паднал плътно до основата на венеца, зад който се намира входа. Освен него пещерата има още два входа. Вход 1 с размери 2,5 на 2 метра. От него галерията завива почти на 90о след което нов завой изправя галерията успоредно на скалния венец.

  Входове 2 и 3 се намират на разстояние 50 метра един от друг, на 25 метра от вход 1. Галерията е ниска. Разклонения има на 35 м.

  Ширината на галерията е средно 4 м, като на места се наблюдават разширения до 5-7 метра при височина 40-60 см. Подът е навсякъде глинест, покрит с прах, трева и сламки. В дъното ма пещерата бе открито парченце керамика, но поради това, че е единично, не може с увереност да се твърди, че някога пещерата е била обитавана.

  Пещерата е бедна на образувания – има само отделни следи от завеси при вход 2, и няколко сталактита и един „петльов гребен“ в дъното на пещерата. Пещерата завършва със силно стесняване от пръст в дъното на главната галерия, с под и таван от пръст в отклоненията в дъното на главната галерия. Обща дължина 75 м.

  Илия Никоевски

   

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености:

  Карта

 • Картировач(и)
  Т. Гъркова ПК "Прилеп" София
 • Дата
  1971-08-20