Самара /Семер иини/

 • Други имена
  Айъ иини /Мечата пещера/
 • Дължина
  327 m.
 • Дълбочина
  6 m.
 • Положителна денивелация
  5 m.
 • Надморска височина
  340 m.
 • Ерозионен базис
  8 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
  ,
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: да
  Троглофили: да
  Троглобионти: не
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Установени 20 вида безгръбначни животни.4 вида подквоноси
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове: Бехщайнов нощник, големи нощници и дългокрили прилепи

  Описание на достъпа

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 2
  Специфични особености: едноетажна, разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Борис Колев ПК "Аида" Хасково
 • Дата