Росината Синаница – 90

  • Други имена
    Росината - № 90
  • Дължина
    203 m.
  • Дълбочина
    51 m.
  • Положителна денивелация
    0 m.
  • Надморска височина
    0 m.
  • Ерозионен базис
    0 m.
  • Година на откриване
    2011
  • Карстов район
  • Морфология
  • Степен на водност
  • Статут на защита
  • Община
  • Населена място/местност
  • Биологични видове

    Троглоксени: н.д.
    Троглофили: н.д.
    Троглобионти: н.д.
    Защитени биологични видове: н.д.
    Новоткрити биологични видове: н.д.
    Намерени биологични видове:
    Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

    Описание на достъпа

    Отвеси: да
    Необходим алпийски инвентар: да
    Необходимо въже: да
    Стълба: да
    Друга специална екипировка: н.д.
    Налична стационарна екипировка: н.д.
    Брой сифони: 2
    Специфични особености: Екипирана ТЕВ. Входен отвес 5 м.

    Карта

  • Картировач(и)
    Кемал Рамадан, Айдън ПК "Орлово гнездо" Казанлък
  • Дата
    2011