Рогачица

 • Други имена
 • Дължина
  18 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  15 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1972
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Рогачица с. Горна Бела Речка, област Монтана рег. № 1192 L= 18м D -15м

  Рогачица се намира в землището на с. Горна Бела Речка, област Монтана и едноименната местност. Най-близкия изходен пункт е селото. За пещерата се тръгва в североизточна посока /азимут 75 градуса/ по широк коларски път, проходим и за лека кола. Пътят с много завои и без никакви разклонения се изкачва по югозападния склон на планината и след 8 км се достига билото, където има голяма кошара от желязна полоктъгла конструкция. Пътят продължава по билото в ЮЗ посока и след 700м се достига до голяма добре изразена седловина, заета от ливада. Тук, в ляво от пътя, се отделя пътека, която води в СИ посока /азимут около 70°/, спуска се надолу през гората и се достига до скален венец, в основата на който се намира пещерата. Рогачица е хоризонтална, диаклазна, неразклонена и едноетажна. Входът е с овална форма с размери: широчина 8, 50м и височина 3, 50м. Гледа на североизток. Общата дължина на пещерата е 18м, а денивелацията до крайната точка е 15м. Първата половина от пещерата е с голяма височина – около 14м. Тук в тавана има отвор към повърхността. В другата половина на пещерата таванът много рязко пада и тук височината е средно 0, 70м. Площта на пещерата е около 126 м2. Рогачица е развита в тъмносиви, среднослоисти варовици с елементи на залягане: простирание 140° и наклон 30° на ЮИ. Геоложката им възраст е среден триас – аниз. В тектонско отношение скалите се отнасят към ЮЗ бедро на Згориградската антиклинала. Основната систена пукнатини е района има посока на разпространение 15° – 20° и наклон 6° на изток. В пещерата няма течаща вода, но цялата и втора половинае заета от синтрови езера с различна големина, преградени от дебели синтрови прегради. Дълбочината им варира и е до 0, 40м. В някои от езерата има пещерно бисери. Почти всички взера са запълнени с вода и само малка част от тях са сухи. Подът на пещерата в първата и половина е покрит с глинесто-земна маса и камъни. Втората и половина е изцяло заета от синтрови езера. В пещерата се срещат съвсем малко вторични образувания. това са много малки по размер сталактити и сталактони. Всички образувания се намират в ниската част на пещерата. В синтровите езера са наблюдавани малко на брой пещерни организми, които не са определени видово. Името на пещерата произлиза от едноимената местност. Входът е лесно достъпен, но е сравнително труден за намиране въпреки неговите големи размери. Наоколо има подходящи ориентири. До пещерата води трудно забележима пътека. Времето необходимо за проникване е около 10 мин. Пещерата е известна на местните жители – овчари, които използват водата от синтровите езера за пиене. Те могат да бъдат евентуални водачи до нея. Изследвана 1972г от ПК Черни връх – софия

  12. 08. 1993г описанието изготвил ПК Пъстринец към ПД Монтана, гр. Монтана

  Описание на достъпа

  Рогачица с. Горна Бела Речка, област Монтана рег. № 1192 L= 18м D -15м

  Рогачица се намира в землището на с. Горна Бела Речка, област Монтана и едноименната местност. Най-близкия изходен пункт е селото. За пещерата се тръгва в североизточна посока /азимут 75 градуса/ по широк коларски път, проходим и за лека кола. Пътят с много завои и без никакви разклонения се изкачва по югозападния склон на планината и след 8 км се достига билото, където има голяма кошара от желязна полоктъгла конструкция. Пътят продължава по билото в ЮЗ посока и след 700м се достига до голяма добре изразена седловина, заета от ливада. Тук, в ляво от пътя, се отделя пътека, която води в СИ посока /азимут около 70°/, спуска се надолу през гората и се достига до скален венец, в основата на който се намира пещерата. Рогачица е хоризонтална, диаклазна, неразклонена и едноетажна. Входът е с овална форма с размери: широчина 8, 50м и височина 3, 50м. Гледа на североизток. Общата дължина на пещерата е 18м, а денивелацията до крайната точка е 15м. Първата половина от пещерата е с голяма височина – около 14м. Тук в тавана има отвор към повърхността. В другата половина на пещерата таванът много рязко пада и тук височината е средно 0, 70м. Площта на пещерата е около 126 м2. Рогачица е развита в тъмносиви, среднослоисти варовици с елементи на залягане: простирание 140° и наклон 30° на ЮИ. Геоложката им възраст е среден триас – аниз. В тектонско отношение скалите се отнасят към ЮЗ бедро на Згориградската антиклинала. Основната систена пукнатини е района има посока на разпространение 15° – 20° и наклон 6° на изток. В пещерата няма течаща вода, но цялата и втора половинае заета от синтрови езера с различна големина, преградени от дебели синтрови прегради. Дълбочината им варира и е до 0, 40м. В някои от езерата има пещерно бисери. Почти всички взера са запълнени с вода и само малка част от тях са сухи. Подът на пещерата в първата и половина е покрит с глинесто-земна маса и камъни. Втората и половина е изцяло заета от синтрови езера. В пещерата се срещат съвсем малко вторични образувания. това са много малки по размер сталактити и сталактони. Всички образувания се намират в ниската част на пещерата. В синтровите езера са наблюдавани малко на брой пещерни организми, които не са определени видово. Името на пещерата произлиза от едноимената местност. Входът е лесно достъпен, но е сравнително труден за намиране въпреки неговите големи размери. Наоколо има подходящи ориентири. До пещерата води трудно забележима пътека. Времето необходимо за проникване е около 10 мин. Пещерата е известна на местните жители – овчари, които използват водата от синтровите езера за пиене. Те могат да бъдат евентуални водачи до нея. Изследвана 1972г от ПК Черни връх – софия

  12. 08. 1993г описанието изготвил ПК Пъстринец към ПД Монтана, гр. Монтана

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна,неразклонена с + 15 м.комин

  Карта

 • Картировач(и)
  К.Илиев ПК "Пъстринец" Монтана
 • Дата
  1993-08-12