Рогачева дупка

 • Други имена
  пещера № 120
 • Дължина
  43 m.
 • Дълбочина
  19 m.
 • Положителна денивелация
  3 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  140 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Рогачева дупка | *№ 120 –

  с. Христо Даново *Община Карлово *Пловдивска област –

  Местност: Хайдук чешма – скалата Рогачев камък –

  Горновитско-Черноосъмски карстов район № 210 –

  Старопланинска област –

  Площ 38 кв. м. *Обем 49 куб. м.

  Рег.№ 3067 *Код № 210077 *НМВ 1700м.

  Обща дължина 43м. *Денивелация 22м (-19м, 3м)

  История на откриването.

  Изследвана и картотекирана на 20/09/1980г. от Зд. Матеев, Г. Русев и В. Папазов от по време на клубна експедиция организирана от СПК“Академик“ гр. Пловдив.

  Местонахождение: Изходен пункт с. Христо Даново. Тръгва се по пътя за х. Козя стена, който минава през Коджа дере /горски път/. Последният пункт на трупчийската въжена линия се намира в подножието на вр. Козя стена/НВ 1670м/ в местността Жълтата /Калната/ локва. Минавайки покрай пункта се изкачваме на билото и се тръгва на запад в посока р. Вежен/НВ 2198м/. Изкачва се седловината „Баба връх“ за около 20 мин. и от там се спускаме до паметника на Петко Дичев – отстоящ на 10 мин. път, разпложен на кръстопът. На запад пътеката за Козя стена, на север за х. Хайдушка песен, на изток за прохода Троян-Кърнаре. Тръгваме по пътя за х. Козя стена, разположена в местността Хайдук чешма. След около 260м се свива в дясно и се изкачваме на скалата Рогачев камък. Тук сред каменни блокове са разположени входовете на четири пещери – „Рогачева дупка“,“Мечата дупка“,“Еленина дупка“ и „Хайдук дупка“.
  Описание на пещерата: Входът на пещера „Рогачева дупка“ е малък, със южно изложение. Пещерата е пропастна и се развива по протежение на тектонските пукнатини набраздили стената. От входа се попада в малка заличка, развита във височина. Галерията е низходяща, развита в североизточна посока с дължина 5м и опира до три метров праг. От дъното му в северозападна посока се изтегля галерия, която на третия метър се прекъсва от голяма тектонска пукнатина, развита ЮЗ-СИ. На мястото на прекъсването се отваря 7 метров кладенец. Следва 4м. галерийка опираща до 4м праг. След преодоляването му се попада на 9 метрова галерия, която завършва на кота – 19м с еднометров, тесен, непреодолим праг. Подът на цялата пещера представлява нестабилни блокове и наноси навлечени отгоре. Суха е, не се срещат образувания, трудно проходима. Има опасност от падащи камъни и свличания.

  Не е екипирана за ТЕВ. Необходим инвентар: 3 пещерни стълби х 10 м.

  4 стоманени примки, въже 2 бр х 20 метра и алпийски инвентар за проникване.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Развита на наколко етажа,